img00001054.jpg
Nieuws

Interim-managers zien werkdruk toenemen

Bijna twee derde van de Nederlandse interim-managers geeft aan dat ze meer moeten doen in een korter tijdbestek. Ook vinden ze dat hun werk complexer is geworden. Dit blijkt uit een recent wereldwijd onderzoek van Michael Page onder meer dan 1.100 interim-managers, werkzaam over de hele breedte van de arbeidsmarkt.

Interim-managers in Nederland geven aan dat er in vergelijking met enkele jaren geleden meer van ze gevraagd wordt. Zo zegt driekwart van de ondervraagden dat opdrachtgevers nauwere samenwerking en betere commutatie met de verschillende afdelingen verwachten. Vanwege de hogere verwachtingen merken 6 op 10 interim-managers dat ze meer moeten doen in hetzelfde aantal uren.

Deze uitkomsten hangen nauw samen met de aantrekkende arbeidsmarkt, zegt Mischa Voogt, Managing Director bij Michael Page: ‘Tijdens de crisis hebben organisaties flink moeten snijden in het personeelbestand. Nu het economisch weer beter gaat, hebben bedrijven snel nieuwe mensen nodig. Die plekken worden, zeker op de korte termijn, ingevuld door interim-krachten. Tegelijkertijd hebben organisaties onder druk van de crisis een efficiëntieslag gemaakt. Dat betekent dat dezelfde hoeveelheid werk door minder mensen gedaan moeten worden. Er wordt dus ook meer van interim-managers verwacht.’

Een andere reden voor de hogere werkdruk is de toegenomen complexiteit: de meerderheid (56%) van de interim-managers geeft aan dat het werk complexer is geworden. Maar liefst 87 procent van de respondenten vindt dat er meer flexibiliteit van ze wordt verwacht en dat ze meer ongeplande taken moeten managen. Dit is een blijvend fenomeen, vermoedt Voogt. ‘De bedrijfsvoering is de laatste paar jaar erg veranderd. Onderdelen van bedrijven zijn naar elkaar toegegroeid. Zo vloeien bijvoorbeeld de financiële en marketingafdeling steeds meer over in de IT-afdeling. Dat betekent dat je als interim-manager niet meer gespecialiseerd kunt zijn op één specifiek gebied. Er wordt meer van je verwacht. Daardoor worden de functies zwaarder.’

Ondanks de toegenomen werkdruk is de overgrote meerderheid (86 procent) van de interimkandidaten positief over hun rol. 74 procent vindt bovendien dat zijn of haar carrière zich ontwikkeld heeft, sinds ze als interim-manager werken.