Nieuws

Kwart ondernemers geeft nooit compliment

Waardering is de belangrijkste aanjager voor prestaties van medewerkers. Toch lijkt het geven van die waardering voor veel ondernemers een aandachtspunt. Dit blijkt uit onderzoek dat onafhankelijk onderzoeksbureau Markteffect in opdracht van New Heroes, specialist in online vaardigheidstrainingen, uitvoerde onder ruim vijfhonderd respondenten.

Uit het onderzoek, dat werd gehouden onder vijfhonderd Nederlanders in verschillende arbeidssituaties, bleek dat er grote onderlinge verschillen zijn in het geven van complimenten. Waar 25 procent van de ondernemers nooit een compliment geeft, gaat het bij personen in fulltime dienstverband om 13 procent. Ondernemers zorgen hiermee voor een stijging van het landelijk gemiddelde: 19 procent van alle Nederlanders geeft nooit een compliment. Daarentegen geeft 35 procent van de Nederlanders in fulltime dienstverband elke week één compliment aan een ander over geleverd werk. Ook hier beïnvloeden de ondernemers het gemiddelde percentage (33 procent) aanzienlijk: slechts 8 procent van alle ondernemers geeft elke week één compliment.
 
De cijfers tonen ook een kloof aan tussen het aantal gevers en het aantal ontvangers van complimenten. 81 procent gaf aan complimenten te geven, terwijl 73 procent aangaf deze te ontvangen. Meer Nederlanders geven dus aan complimenten te geven dan complimenten te ontvangen.
 
Zowel het niet goed geven als het niet goed ontvangen van een compliment kan problematisch zijn voor een bedrijf. Een onderzoek uit 2013 onder tweeduizend Britse werknemers wees uit dat juist complimenten de smeerolie van het bedrijf zijn. Niet financiële compensatie, maar juist het ontvangen van een compliment blijkt de grootste motivatie voor werknemers om harder hun best te doen.

‘Als je voor het beste effect wilt gaan, is het belangrijk het compliment concreet te maken’, aldus Ernestine Telleman, organisatiepsycholoog en learning specialist bij New Heroes. ‘Dus in plaats van ‘Ziet er goed uit’, is het beter om te zeggen: ‘Je plan was inhoudelijk sterk, wat fijn dat ik dit aan jou kan overlaten.’ Dan weet de ander precies wat jij waardeert.’