img00001080.jpg
Nieuws

Invoering gewijzigde Arbowet weer uitgesteld

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten dat de ingangsdatum van de vernieuwde Arbowet is uitgesteld van 1 januari 2017 naar 1 juli 2017. Reden hiervoor is dat de wet nog moet worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. Het is niet de eerste keer dat de vernieuwde Arbowet vertraging oploopt, want in eerste instantie was 1 juli 2016 als ingangsdatum voorzien. Ook 1 juli 2017 is nog niet zeker, omdat het uiteraard niet op voorhand zeker is dat de Eerste Kamer met de wetswijziging akkoord gaat.

In de vernieuwde Arbowet staat één belangrijke aanpassing: de nog nadrukkelijker rol van de bedrijfsarts bij het adviseren ten aanzien van preventie. Werkgevers moeten samen met de bedrijfsarts het beleid ten aanzien van arbeidsomstandigheden vormgeven en de bedrijfsarts dus eerder inschakelen en niet pas als er al sprake is van ziekteverzuim.