Nieuws

Kwaliteitsborging laswerk mondiaal genormaliseerd

Met de voltooiing van deel 6 van NEN-EN-ISO 3834 is er nu een compleet pakket internationale normen beschikbaar voor de kwaliteitsborging van laswerkzaamheden. Deze norm vervangt EN 729 en CEN/CR 13576, die alleen binnen Europa geldig waren. Hij beoogt een invulling te zijn van ISO 9001 voor bedrijven waar laswerkzaamheden worden uitgevoerd. Deel 1 geeft een algemene inleiding over de aanpak en de keuze tussen verschillende kwaliteitsniveaus. De delen 2, 3 en 4 beschrijven meer in detail de eisen voor respectievelijk uitgebreide, standaard- en elementaire kwaliteitseisen. De keuze voor een bepaald niveau hangt af van de eisen die klanten en autoriteiten stellen aan gelaste constructies. Deel 5 bevat een overzicht van normatieve documenten waaraan men moet voldoen om aanspraak te kunnen maken op overeenstemming met de kwaliteitseisen in een van de delen 2, 3 of 4. Deel 6 is opgesteld als Technical Report en geeft richtlijnen voor de invoering in het bedrijf van het kwaliteitssysteem volgens deze norm. Alle delen zijn in het Nederlands verkrijgbaar. De norm is van belang voor fabrikanten van metalen gelaste producten of constructies, ongeacht de toepassing. Voor bedrijven die al een kwaliteitsborgingssysteem volgens ISO 9001 bezitten, is deze norm een welkome aanvulling. De norm kan echter ook worden toegepast in bedrijven die ISO 9001 niet hanteren. Voor prijsinformatie en bestellingen kunt u terecht bij de Normshop op www.nen.nl