Nieuws

Goede vooruitzichten voor Nederlandse industrie

Grote delen van de Nederlandse industrie gaat het voor de wind. De groei voor de sector komt over heel 2016 naar verwachting uit op bijna 2%. Ondanks onzekere buitenlandse factoren, zoals de voorgenomen brexit, is de verwachting dat de industrie ook in 2017 in een redelijk tempo doorgroeit, met circa 1,5%. Aanjagers van de groei zijn de chemiesector (+3%) en de automotive industrie (+20%) met dank aan de verdere uitbreiding van VDL Nedcar.

Grote delen van de Nederlandse industrie weten de productie te verhogen. De verwachtingen voor de chemiesector (15% van de industrie) zijn na drie krimpjaren weer positief. De aanhoudend lage olieprijs helpt ook de winstgevendheid. Daarentegen loopt de productie bij een andere belangrijke pijler, de voedingsindustrie (20% van de industrie), terug. In 2017 vertaalt dit zich naar verwachting in een krimp van 1,5%. Absolute uitblinker is voor het derde jaar op rij de automotive-industrie, aangejaagd door het succes van VDL Nedcar. De productiestart van een derde model MINI in november 2016 zorgt voor klinkende groeicijfers voor de automotive-industrie als geheel in 2017.

De industrie heeft zich uit de crisis geëxporteerd. De buitenlandse omzet ligt zo’n 20% hoger dan in 2010, terwijl de binnenlandse omzet daar nog wat onder zit. Jurjen Witteveen, sectoreconoom Industrie bij ING: ‘2016 is een kanteljaar geweest. Ook de binnenlandse markt zit weer in de lift. Branches als de metaal en kunststofindustrie, die onder meer de bouwsector als belangrijke klant hebben, profiteren van de groei hier’. De buitenlandse ontwikkelingen zijn lastig in te schatten met veel politieke onzekerheid, waaronder de voorgenomen brexit, aangepast beleid vanuit de VS en verkiezingen in Duitsland en Frankrijk. Het zijn ontwikkelingen die tot uitstel of verschuiving van investeringen kunnen leiden en wisselkoersen beïnvloeden. Zo zorgt het lage Pond voor een verslechtering van de concurrentiepositie ten opzichte van de Britse industrie. De laatste twee maanden zakte de groei van exportorders voor de industrie duidelijk in. 56% van de industriële productie is direct bedoeld voor het buitenland, met toeleveranciers erbij is de afhankelijkheid van export nog groter. Het herstel in het binnenland helpt de industrie, maar succes in 2017 hangt bovenal af van de uiteindelijke groei van de exportmarkt.