img00001275.png
Nieuws

Yucan integreert normen van Koninklijke NEN

NEN, het kenniscentrum voor normalisatie en normtoepassing in Nederland, levert nu een deel van haar normen ook via het online platform van YUCAN. YUCAN biedt als eerste in Nederland kwaliteitsmanagement inclusief het werken met en op basis van normen als integrale oplossing in de cloud (SaaS).

Koninklijke NEN streeft al ruim honderd jaar naar het verhogen van de kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid en efficiëntie van bedrijven en organisaties door toepassing van normen. NEN biedt daartoe, naast normontwikkeling en haar uitgaven, diverse (online) oplossingen en geeft ook veel trainingen. Ook op het gebied van kwaliteitsmanagement.

YUCAN is complementair met de dienstverlening van NEN doordat zij daarbij ook het gehele kwaliteitsmanagementproces faciliteert. De cloud-oplossing van YUCAN ondersteunt de PDCA-cyclus inclusief implementatie en gebruik van normen. Binnen dit online platform wordt een complete werk- en managementomgeving samen met een breed palet aan ISO-normen en HKZ-schema’s van NEN aange-boden. Deze normen en schema’s zijn binnen YUCAN geoptimaliseerd voor implementatie en kant-en-klaar beschikbaar voor gebruik. Met deze laagdrempelige ‘plug-en-play’ opzet wil YUCAN het werken met normen eenvoudig, toegankelijk en betaalbaar maken, zodat grote en vooral ook kleinere bedrijven en organisaties makkelijker tot implementatie overgaan.

Zowel NEN als YUCAN zijn er van overtuigd dat de combinatie van deze online-oplossing met daarin de kant-en-klaar beschikbare normen van NEN, een krachtige impuls kan geven aan een bredere inzet van normen door bedrijven en organisaties. En daarbij aan het verhogen van hun kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid en efficiëntie.

Bekijk de producten van Yucan, of start een gratis demo.