Nieuws

Yucan gaat speciaal MVO-tarief hanteren

Met dit lagere tarief hoopt Yucan dat meer organisaties constructief werk gaan maken van MVO. Met als doel MVO structureel onderdeel te maken van de bedrijfsvoering van alle organisaties in Nederland. De MVO, Milieu en Energie normen NEN ISO 14001, 26000, 50001 en 20400 vormen daarvoor krachtige onderleggers. Deze maken MVO vooral ook voor kleinere bedrijven toegankelijk en bereikbaar. Zij krijgen met de kennis en inzet van deze normen namelijk direct een beeld van wat er nodig is en wat zij zelf kunnen doen. Binnen Yucan kunnen zij daarmee ook voor hun omgeving en stakeholders eenvoudig zichtbaar maken hoe zij daar vorm aan geven. Het wordt, zoals bekend, ook steeds vaker van hen verlangd.

Yucan heeft de stellige overtuiging dat MVO positief bijdraagt aan financiële en maatschappelijke prestaties van bedrijven, zeker gerekend over de langere termijn. MVO leidt bijvoorbeeld tot besparing in energieverbruik, efficiënter gebruik van grondstoffen en zelfs tot meer betrokken medewerkers, wat de arbeidsproductiviteit verhoogt. Yucan vindt vooral de opbrengsten ten aanzien van klimaatbeheersing, milieu en leefomgeving belangrijk. Zij gelooft dat als iedereen zijn steentje bijdraagt, klimaatbeheersing en een ‘betere wereld’ bereikbaar worden. Het aanbieden van dit speciale MVO tarief doet Yucan dan ook vanuit haar eigen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Yucan is een cloudoplossing voor het beheren van en werken met normen. Normen van o.a. NEN-ISO, HKZ en de onderwijsinspectie zijn kant en klaar beschikbaar, op een toegankelijke wijze aangeboden en worden ondersteund met alle benodigde tooling (gehele PDCA incl. documentenbeheer).

https://www.yucan.nl/nl/p5a2a4d4ee9949/yucan-gaat-speciaal-mvo-tarief-hanteren-voor-alle-mvo-normen.html