Nieuws

Waardering Arbo-diensten

Nederlandse bedrijven en instellingen waarderen de dienstverlening van de Arbo-diensten een stuk hoger dan in 2005. Opvallend daarbij is dat de gemiddelde tevredenheid van de niet-gecertificeerde Arbo-dienstverleners hoger uitkomt dan die van gecertificeerde arbodiensten. Dit blijkt uit de Arbo-diensten- en Re-integratiemarkt Monitor 2006/2007 van marktonderzoeksbureau Heliview. Het grootschalige onderzoek onder 845 bedrijven en instellingen wordt jaarlijks herhaald en brengt het ziekteverzuimbeleid en de inschakeling van Arbo-dienst- en re-integratiedienstverleners in kaart. De tevredenheid over de Arbo-dienstverleners werd in 2006 gewaardeerd met maar liefst een 7.3 gemiddeld terwijl dit een jaar eerder nog een 7.0 was. Van de gecertificeerde arbodiensten scoren Arbo Unie, Achmea Arbo en ArboNed het hoogst. Opvallend is dat de gemiddelde tevredenheid over de niet-gecertificeerde Arbo-dienstverleners met een 7.6 iets hoger gewaardeerd wordt dan die over de gecertificeerde Arbo-diensten (7.2). Een verklaring hiervoor zou zijn dat men niet-gecertificeerde partijen vaker voor een adviestraject op maat inschakelt en daardoor de dienstverlening meer is toegespitst. Men beoordeelt de deskundigheid van de adviseurs van de (kleinere) niet-gecertificeerde Arbo-diensten dan ook iets hoger (7,6). Daarnaast ligt de contactfrequentie met de niet-gecertificeerde Arbo-dienstverleners hoger en is men van mening dat er meer meegedacht wordt met de organisatie.