Nieuws

Intimiteiten op de werkvloer

In opdracht van vacaturesite MegaJobs onderzocht onderzoekbureau DotWise de gevoelens van Nederlanders rondom intimiteiten op de werkvloer. De Nederlander blijkt een 'tikje op de bil' in overgrote meerderheid (ruim 70%) af te wijzen, als - wel degelijk - ongewenste intimiteit. Er is wat dit betreft ook weinig verschil in mening tussen mannen en vrouwen. Voor MegaJobs dringt zich bij bestudering van de cijfers een tweetal conclusies op. Enerzijds zijn de tegenstellingen tussen Amerikanen en Nederlanders, niet zo zwart-wit, als vaak gesuggereerd wordt. Anderzijds leeft bij de grote meerderheid der Nederlanders geen behoefte aan verdere wet- & regelgeving op dit terrein, en zouden politici zich moeten afvragen of in dit geval een zo vérgaande maatregel als 'omkering van bewijslast' dan wel gerechtvaardigd is.