Nieuws

Managementsystemen op een rij gezet

Hoe verhouden diverse managementsystemen en -methoden zich tot het INK-managementmodel? Dat is een vraag die men bij het INK herhaaldelijk te horen kreeg. Reden om een commissie in te stellen die zich met dat onderwerp is gaan bezighouden. Het resultaat: een forse brochure waarin al die systemen netjes op een rij worden gezet. Deze maar liefst 56 pagina's tellende uitgave van het INK geeft aan wat een systeem inhoudt, wat de scope is, waar de verantwoordelijkheid voor de aansturing ligt, welk resultaat beoogd wordt, de in- en externe drive, externe toetsing, gaat in op het verbetervermogen dat in het systeem is opgenomen en geeft veelal de overeenkomsten en verschillen met het INK-managementmodel weer. Aan bod komen generieke systemen (ISO, OHSAS, Investors in People, Six Sigma enzovoort), branchespecifieke systemen (HKZ Harmonisatiemodel, HACCP, Waarderingskader BVE enzovoort) en persoonsgerichte managementsystemen. Tevens wordt er aandacht aan de implementatie van een systeem naast het INK-managementmodel besteed. De uitgave is via de INK-website (www.ink.nl) te bestellen en kost 9,50 euro (excl. BTW).