Nederlandse_hightechindustrie_groeit_twee_maal_sneller_dan_gehele_economie.PNG.png
Nieuws

Toeleveren aan de hightechindustrie

De Nederlandse hightechindustrie bloeit volop en is de afgelopen twintig jaar twee maal zo snel gegroeid als de gehele Nederlandse economie. Nederlandse toeleveranciers voor de hightechsector profiteerden echter relatief beperkt van deze groei, doordat de eindfabrikanten vooral in het buitenland meer zijn gaan inkopen vanwege lagere loonkosten in bijvoorbeeld Oost-Europa. Dat kan de komende jaren veranderen doordat de inzet van de nieuwste technologie en specifieke kennis belangrijker wordt dan lage loonkosten. Dit stelt het ING Economisch Bureau in het rapport ‘Toeleveren aan de hightechindustrie – inhaalslag voor Nederlandse toeleveranciers’ dat is verschenen ter gelegenheid van de DISCA (Dutch Industrial Suppliers and Customer Award).

 

De Nederlandse hightechindustrie is een belangrijke groeimotor van de economie. Ten opzichte van het begin van de eeuw is de sector 50 procent groter. De totale economie groeide in die periode met een kwart. Succesverhalen zijn onder meer de chipmachines van ASML, melkrobots van Lely, autobandenmachines van VMI Group en MRI-scanners van Philips. Mede door een goede aansluiting op stabiel groeiende eindmarkten, zoals de halfgeleiderindustrie, zorg en agri & food zijn ook de langetermijnperspectieven gunstig.

1-_Nederlandse_hightechindustrie_groeit_twee_maal_sneller_dan_gehele_economie.jpg


Eindfabrikanten kopen meer in, maar vooral in het buitenland
Toeleverende bedrijven uit Nederland profiteerden relatief beperkt van deze groei. Eindfabrikanten zijn weliswaar steeds meer gaan inkopen, maar vooral in het buitenland (154 procent meer dan in 2000 tegenover 74 procent meer in het binnenland). Lagere lonen spelen hierbij een belangrijke rol. Ondanks een hardere stijging van de loonkosten in bijvoorbeeld Roemenië en Polen liggen de lonen daar nog altijd 70 tot 90 procent lager dan in Nederland.

2-_Nederlandse_hightechindustrie_groeit_twee_maal_sneller_dan_gehele_economie.jpg


Inzet technologie en kennis biedt kans voor Nederlandse toeleverancier
De Nederlandse toeleverancier verliest het weliswaar op loonkosten, maar kan dit nu in toenemende mate compenseren met de inzet van technologie en kennis. Gert Jan Braam, ING Sector Banker Industry: ‘Digitalisering en robotisering ontwikkelen zich razendsnel. Dit biedt voor toeleveranciers kansen hun arbeidsproductiviteit verder te verhogen. Bovendien worden eindproducten technisch steeds complexer. Toeleveranciers kunnen hun kennis, bijvoorbeeld over de maakbaarheid van deze complexe eindproducten, steeds meer te gelde maken. Loonkosten worden daarmee als concurrentiefactor steeds minder dominant.’

 

Download het volledige rapport ‘Toeleveren aan de hightechindustrie – Inhaalslag voor Nederlandse toeleveranciers’