Nieuws

Leiderschap is voor 30% een kwestie van genen

Uit onderzoek van Richard Arvey, professor aan de Minnesota University is leiderschap deels maakbaar en deels zit het in de genen. Deze conclusie werd getrokken na onderzoek onder 238 eeneiige tweelingen en 188 twee-eiige tweelingen (allemaal mannen) en keek daarbij naar het aantal mannen op leidinggevende posities. De eeneiige tweelingen bleken voor 100% hetzelfde genetische materiaal te hebben. Bij de andere tweelingen is dit gemiddeld 50%. Als leiderschap enkel door omgevingsfactoren bepaald zou worden, zouden beide groepen evenveel kans hebben leiders voort te brengen. De eeneiige tweelingen bleken echter meer leiders voort te brengen. Dat heeft zijn oorsprong in de genen, aldus Arvey. Hij stelde dat voor ongeveer 30% leiderschap kan worden toegeschreven aan de genen. Omgeving speelt bij leiderschap een grote rol, maar mensen die een genetische aanleg hebben zijn uiteindelijk betere leiders, zo stelt Arvey.