Klimaatimpact_van_zorginstellingen_in_kaart.JPG.jpg
Nieuws

De klimaatimpact van zorginstellingen in kaart

Het verminderen van de klimaatimpact is één van de pijlers van de Green Deal Duurzame Zorg die partijen uit de zorg, overheid en het bedrijfsleven hebben gesloten. Welke producten en diensten leveren de grootste bijdrage aan de totale klimaatimpact van zorginstellingen? Dit inzicht versnelt het werken aan een klimaatneutrale bedrijfsvoering in de zorg. Stichting Stimular heeft in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en in samenwerking met Milieuplatform Zorgsector (MPZ) de klimaatimpact van zorginstellingen in kaart gebracht. Uit het onderzoek blijkt dat er vijf categorieën met de grootste klimaatimpact zijn: elektriciteitsverbruik, gasverbruik, voeding, huisvesting en woon-werkverkeer.

 

Stimular heeft bij twee zorginstellingen, een voor gehandicaptenzorg en een voor ouderenzorg, de totale klimaatimpact van 19 productcategorieën in kaart gebracht. De scope 1 plus 2-emissies (van eigen installaties en eigen voertuigen plus de emissies van energiecentrales en zakelijke reizen) worden door veel zorginstellingen al gemeten. Uit het onderzoek blijkt dat de totale klimaatimpact ongeveer twee keer zo groot is als de scope 1 en 2-impact van een zorginstelling. Bij beide zorginstellingen komen vijf categorieën met de grootste klimaatimpact naar voren: elektriciteitsverbruik, gasverbruik, voeding, huisvesting en woon-werkverkeer. De impact van eigen vervoer, zakelijke reizen en taxivervoer is relatief klein bij zorginstellingen en ondergebracht in de ‘rest’-categorie van emissies. In deze restcategorie zit ook de impact van drinkwater, kantoorartikelen en kantoormeubilair, ICT-apparatuur, elektrische apparatuur, textiel en wasgoed, disposables, incontinentiematerialen, geneesmiddelen, schoonmaak en afvalverwerking.

 

De_klimaatimpact_van_zorginstellingen_in_kaart.png

 

 

Het onderzoek biedt zorginstellingen duidelijke prioriteiten om te werken aan een klimaatneutrale bedrijfsvoering. Voor de productcategorieën met de meeste klimaatimpact zijn aanbevelingen geformuleerd om de CO2-uitstoot te reduceren. MPZ heeft de resultaten van het onderzoek onder de aandacht gebracht bij zorginstellingen tijdens de ledendag in april.

 

Het onderzoek is gefinancierd vanuit de klimaatenveloppe; extra geld dat de Rijksoverheid onder andere beschikbaar stelt om via publieke inkoop een impuls te geven aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie.

 

Ben je een aanbestedende dienst en wil je ook een klimaatimpactanalyse van ingekochte productgroepen laten uitvoeren? Vanaf 1 mei 2019 kun je een aanvraag doen voor de Subsidieregeling ‘advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen (AKCI)’. Hiermee kun je 10.000 euro aanvragen voor advies van een ervaren MVI-adviseur.

 

Lees de onderzoeksrapportage ‘Klimaatimpact productgroepen care-instellingen’

Lees meer over de Green Deal Duurzame Zorg

Lees meer over de Klimaatenveloppe

Lees meer over de subsidieregeling AKCI