Informatiebijeenkomst_Certificeerbare_norm_voor_projectmanagement.jpg
Nieuws

Informatiebijeenkomst ‘Certificeerbare norm voor projectmanagement’

Op 13 februari 2020 organiseert NEN een informatiebijeenkomst ‘Certificeerbare norm voor projectmanagement’. Organisaties kunnen hiermee aantonen dat project-, programma en portfoliomanagement bij hen goed is georganiseerd. Er is een project gestart om de interesse voor de ontwikkeling van een dergelijke norm vast te stellen.


Met een certificeerbare norm voor projectmanagement is het mogelijk om projectmanagement te beoordelen en certificeren als onderdeel van een integraal kwaliteitsmanagementsysteem. Hiermee kan dan worden aangetoond dat projectmanagement binnen een organisatie op orde is of dat een directie kan vertrouwen op de kwaliteit van projectmanagement zodat kosten optimaal beheerst worden.


Doelgroep

Deze informatiebijeenkomst is interessant voor directies, managers van project-, programma en portfoliomanagementteams, medewerkers van projectbureaus (PMO’s) en voor zelfstandige project-, programma- en portfoliomanagers. De bijeenkomst heeft een link met andere managementsystemen en is daarmee ook van belang voor verantwoordelijken voor managementsystemen zoals kwaliteitsmanagers, milieumanagers en ARBO-managers.


Informatiebijeenkomst

Tijdens de informatiebijeenkomst wordt door experts toegelicht hoe het certificeren van projectmanagement mogelijk wordt, wat er mee gedaan kan worden en wat er aan de ontwikkeling bijgedragen kan worden. Met de bijeenkomst wordt ook bepaald hoeveel interesse partijen hebben in deze normontwikkeling. Verder wordt in het kort toegelicht welke andere relevante normen er zijn op het gebied van project-, programma- en portfoliomanagement.

Aanmelden voor de informatiemiddag op 13 februari 2020 kan via NEN Evenementen.


Meer informatie

Meer informatie over het ontwikkelen van deze normen leest u hier: www.nen.nl/projectmanagement

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Inge Piek, Consultant KID, telefoon 015 2 690 260 of e-mail kid@nen.nl.


Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Project-, programma- en portfoliomanagement’ houdt zich bezig met internationale normen en andere afspraken (zoals tools en best practices) op dit onderwerp. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar kid@nen.nl.