Nieuws

3M aangeklaagd vanwege Six Sigma

Een Green Belt en een werknemer die de cursus Design for Six Sigma heeft gevolgd, hebben 3M aangeklaagd wegens discriminatie. Clifford T. Whitaker (volgde training Design for Six Sigma) en Michael Mucci (Green Belt) beweren dat medewerkers onder de 45 geen kans krijgen verder door te gaan op de ingeslagen Six Sigma-weg. Zij stellen dat van de 1000 medewerkers die in aanmerking kwamen voor Black Belt of Master Black Belt het overgrote deel jonger was dan 45, terwijl volgens hen het merendeel van de gegadigden ouder was... Omdat de beide aanklagers menen dat zij, door niet geselecteerd te zijn, minder kans maken op promotie, zijn zij tot actie over gegaan. 3M heeft sinds 1995 zo'n 11.000 Six Sigma-projecten afgerond en is nog bezig met circa 12.000 Six Sigma-projecten. Mucci verliet 3M in september vorig jaar; Whitaker werkt er nog. Dit soort claims is overigens niet nieuw. Ford onder andere heeft ook te maken gehad met claims over leeftijdsdiscriminatie.