Het_coronavirus_en_de_effecten_op_de_industrie.jpg
Nieuws

Het coronavirus en de effecten op de industrie #1

Nu het coronavirus zich ook in Europa manifesteert, neemt het aantal bedrijven dat de gevolgen hiervan ondervindt toe. Ondernemers in verschillende sectoren worden geraakt. ING onderneemt actie om zakelijke klanten te helpen bij het zo goed mogelijk opvangen van de financiële gevolgen op hun bedrijf.

 

De coronacrisis heeft een grote impact op de industrie. Eerdere vooruitzichten en groeiramingen voor 2020 zullen hierdoor niet uitkomen en het is alle hens aan dek. De industrie en toeleverketens zijn sterk geïnternationaliseerd en hebben in de eerste plaats last van gevolgschade door vertraging in de toelevering van grondstoffen en halffabricaten. Dit verstoort direct de productie omdat veel bedrijven in de (maak)industrie werken met just-in-time-delivery en beperkte voorraden hebben. De elektronica-, machine- en auto-industrie zijn het meest afhankelijk van de input uit China, Zuid-Korea en Italië en daardoor kwetsbaar voor verstoring.

 

Daarnaast wordt de productie ook beïnvloed door een dalende vraag uit deze landen, wat belangrijke markten zijn voor industriële producten, hightechproducten en auto’s waaraan Nederlandse bedrijven toeleveren. Volkswagen bijvoorbeeld verkocht in februari 25 procent minder auto’s en ondertussen is de productie bij veel automotive-producenten stilgelegd.

 

De economische impact wordt nu verder versterkt doordat productiebeperking en vraaguitval inmiddels voor meer Europese landen geldt. Zodra de productie volledig kan worden hervat, hangt een inhaalslag af van een herstel van het consumentenvertrouwen en een snelle opstart van internationale ketens.

 

Bankieren in tijden van corona

Ondernemers hebben momenteel veel vragen over het coronavirus en hun financiële situatie. ING denkt graag samen met hen mee over een passende oplossing om de financiële situatie van hun onderneming te verbeteren.

 

Om door deze crisisperiode heen te komen kan onder andere gebruik gemaakt worden van verschillende instrumenten die overheid én banken hebben ingezet; verruiming werktijdverkorting, deeltijd WW, uitstel van bancaire aflossingen én uitstel van verschillende belastingafdrachten. Een krachtig pakket maatregelen.

 

In overleg met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de grootbanken is de Borgstellingsregeling Midden- en kleinbedrijf (BMKB) verruimd. Kern van deze nieuwe regeling is dat, wanneer de financieringsbehoefte wordt veroorzaakt door de gevolgen van het coronavirus, de overheid bereid is om voor een groter deel van de financiering borg te staan.

 

Alle ING maatregelen die ING inzet voor ondernemers:

De informatie op deze pagina’s wordt regelmatig geactualiseerd.

 

Kijk ook op: