Het_coronavirus_en_de_effecten_op_de_industrie.jpg
Nieuws

Het coronavirus en de effecten op de industrie #2

De uitbraak van het coronavirus heeft een groot effect op de economie. De situatie verandert van dag tot dag. De verlenging van een aantal overheidsmaatregelen versterken de sociale en economische impact. Ondernemers denken en acteren nu verder vooruit, waarbij inzichten uit verschillende sectoren kunnen helpen. In contact met de branches, bedrijven en het ING Economisch Bureau volgt ING de sectoren en delen zij inzichten en ontwikkelingen. Op deze manier kunnen ze onderling de beschikbare kennis versterken en ondernemers vooruit blijven helpen.

 

Hoe verder voor de Industrie?

Dat Azië weer opstart geeft op termijn weer enige verlichting, maar zolang in Europa en VS nog beperkingen gelden is de industrie de komende maanden onderbezet. De pandemie worden we uiteindelijk de baas en (inter)nationale eindmarkten verdwijnen niet binnen een half jaar. Maar dat er iets zal veranderen in de lange internationale ketens is evident. Bedrijven gaan minder toeleveringsrisico nemen, wat ‘lokaal’ voor meer orders en banen kan zorgen. Met het krachtige pakket maatregelen dat Nederland, EU en banken nu beschikbaar stellen verwacht men veel bedrijven met op (korte) termijn liquiditeitsproblemen door de crisis te loodsen. Voor nu geldt: heel snel zicht krijgen op liquiditeitskrapte, niet afwachten en inzetten van de beschikbare maatregelen van overheid en banken, ga proactief met opdrachtgevers en leveranciers in contact om verwachtingen af te stemmen én neem de hele supplychain onder de loep om strategische keuzes te maken voor de korte en lange termijn. Een succesvolle inhaalslag hangt vervolgens af van aantrekkende bestedingen, groeiende investeringen én een veerkrachtige supply chain in belangrijke eindmarkten.

 

Nieuw NOW: Ondernemers kunnen vanaf 6 april gebruikmaken van loonmaatregel

Ondernemers die door de coronacrisis hun omzet zien dalen, kunnen vanaf 6 april bij het UWV een aanvraag indienen om de loonkosten tot maximaal 90 procent vergoed te krijgen. De regeling, voluit de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW), moet ervoor zorgen dat zo veel mogelijk mensen hun baan behouden nu de economie in veel sectoren is stilgevallen. Uitgebreide informatie over de NOW regeling.

 

Borgstellingsregeling mkb

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de grootbanken hebben de Borgstellingsregeling Midden- en kleinbedrijf (BMKB) verruimd. Kern van deze nieuwe regeling is dat, wanneer de financieringsbehoefte wordt veroorzaakt door de gevolgen van het coronavirus, de overheid bereid is om voor een groter deel van de financiering borg te staan. Alle BMKB informatie op ING bankieren in tijden van corona.

 

Verder lezen

Ondernemers hebben momenteel veel vragen over het coronavirus en hun financiële situatie. ING denkt graag samen met hen mee over een passende oplossing om de financiële situatie van hun onderneming te verbeteren.

 

Kijk ook op:

 

Lees deel 1 van ‘Het coronavirus en de effecten op de industrie