Normen_tijdelijk_vrij_beschikbaar_gesteld_tijdens_coronacrisis.jpg
Nieuws

Normen tijdelijk vrij beschikbaar gesteld tijdens coronacrisis

De snelle verspreiding van het coronavirus (COVID-19) wereldwijd vraagt om uitzonderlijke maatregelen, zowel voor overheden, bedrijven als consumenten. De standaardisatie-wereld wil uiteraard bijdragen aan het faciliteren van oplossingen om de tekorten aan medische hulpmiddelen tegen te gaan.

 

Na overleg met de Europese Commissie hebben de Europese normalisatie organisaties, verenigd in het Europese instituut CEN-CENELEC, besloten diverse normen voor persoonlijke beschermingsmiddelen, medische hulpmiddelen, business continuity management en crisismanagement ter inzage vrij te geven.

Na (gratis) registratie in NEN Connect kunt u de volgende normen tijdelijk voor eigen gebruik inzien. Hier heeft u alleen een valide e-mailadres en naam voor nodig.

 

Gratis registreren

 

Ademhalingsbeschermingsmiddelen

 • NEN-EN 149:2009 Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against particles - Requirements, testing, marking
 • NEN-EN 166:2001 Personal eye-protection – Specifications

Beschermende kleding

 • NEN-EN 14126:2003+AC:2004 Protective clothing - Performance requirements and tests methods for protective clothing against infective agents
 • NEN-EN 14605:2009+A1:2009 Protective clothing against liquid chemicals - performance requirements for clothing with liquid-tight (Type 3) or spray-tight (Type 4) connections, including items providing protection to parts of the body only (Types PB [3] and PB [4])
 • NEN EN ISO 10993-1:2009  AC:2010  Biological evaluation of medical devices - Part 1: Evaluation and testing within a risk management process
 • NEN EN ISO 374-5:2016 Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms - Part 5: Terminology and performance requirements for micro-organisms risks
 • NEN EN ISO 13688:2013 EN Protective clothing - General requirements

Chirurgische kleding, afdekmateriaal en handschoenen

 • NEN-EN 13795-1:2019 Surgical clothing and drapes - Requirements and test methods - Part 1: Surgical drapes and gowns
 • NEN-EN 13795-2:2019 Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices for patients, clinical staff and equipment - Part 2: Test methods
 • NEN-EN 455-1:2000 Medical gloves for single use - Part 1: Requirements and testing for freedom from holes (MDD)
 • NEN-EN 455-2:2015 Medical gloves for single use - Part 2: Requirements and testing for physical properties (MMD)
 • NEN-EN 455-3:2015 Medical gloves for single use - Part 3: Requirements and testing for biological evaluation (MDD)
 • NEN-EN 455-4:2009 EN Medical gloves for single use - Part 4: Requirements and testing for shelf life determination (MDD)
 • NEN-EN 14683:2019 EN Medical face masks - Requirements and test methods

Business Continuity Management en Crisismanagement

 • NVN-CEN/TS 17091:2018 nl Crisismanagement - Handreiking voor het ontwikkelen van strategisch vermogen
 • NEN-ISO 31000+C11:2019 nl Risicomanagement - Richtlijnen
 • NEN-EN-ISO 22301:2019 Veiligheid en veerkracht - Managementsystemen voor bedrijfscontinuïteit (business continuity management systems) - Eisen
 • NEN-ISO 31000:2018 Risk management - Guidelines
 • NEN-ISO 22320:2018 Security and resilience - Emergency management - Guidelines for incident management
 • NEN-EN-ISO 22301:2019 Security and resilience - Business continuity management systems - Requirements
 • ISO 22316:2017 Security and resilience - Organizational resilience - Principles and attributes
 • ISO 22395:2018 Security and resilience - Community resilience - Guidelines for supporting vulnerable persons in an emergency

Medische hulpmiddelen

 • NEN-EN-ISO 5356-1:2015 en Anaesthetic and respiratory equipment - Conical connectors - Part 1: Cones and sockets
 • ISO 10651-3:1997 en Lung ventilators for medical use - Part 3: Particular requirements for emergency and transport ventilators
 • NEN-EN-ISO 10651-4:2009 en Lung ventilators - Part 4: Particular requirements for operator-powered resuscitators
 • NEN-EN-ISO 13485:2016 en Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes
 • NEN-EN-ISO 13485:2016/C11:2017 en Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes
 • NEN-EN-ISO 13485:2016/C12:2018 en Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes
 • NEN-EN-ISO 13485:2016 nl Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes
 • NEN-EN-ISO 13485:2016/C11:2017 nl Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes
 • NPR-ISO/TS 16976-8:2013 en Respiratory protective devices - Human factors - Part 8: Ergonomic factors
 • NEN-EN-ISO 17510:2020 en Medical devices - Sleep apnoea breathing therapy - Masks and application accessories
 • NEN-ISO 10651-5:2006 en Lung ventilators for medical use - Particular requirements for basic safety and essential performance - Part 5: Gas-powered emergency resuscitators
 • NEN-EN-ISO 18082:2014 en Anaesthetic and respiratory equipment - Dimensions of non-interchangeable screw-threaded (NIST) low-pressure connectors for medical gases
 • NEN-EN-ISO 18082:2014/A1:2017 en Anaesthetic and respiratory equipment - Dimensions of non-interchangeable screw-threaded (NIST) low-pressure connectors for medical gases
 • NEN-EN-ISO 80601-2-12:2020 en Medische elektrische toestellen - Deel 2-12: Bijzondere eisen voor de basisveiligheid en essentiële eigenschappen van ventilatoren voor intensieve verpleging
 • ISO 80601-2-70:2015 en Medische elektrische toestellen - Deel 2-70: Bijzondere eisen voor algemene veiligheid en essentiële prestatie van beademingsapparatuur voor slaapapneutherapie

 

Gratis registreren