Het_coronavirus_en_de_effecten_op_de_industrie.jpg
Nieuws

Het coronavirus en de effecten op de industrie #4

De uitbraak van het coronavirus heeft een groot effect op de economie. De situatie verandert van dag tot dag. De verlenging van een aantal overheidsmaatregelen versterken de sociale en economische impact. Ondernemers denken en acteren nu verder vooruit, waarbij inzichten uit verschillende sectoren kunnen helpen. In contact met de branches, bedrijven en het ING Economisch Bureau volgt ING de sectoren en delen zij inzichten en ontwikkelingen. Op deze manier kunnen ze onderling de beschikbare kennis versterken en ondernemers vooruit blijven helpen.

 

Hoe langer de coronaproblematiek duurt, hoe groter het deel van de economie dat wordt getroffen. De onzekerheid over de tijdsduur heeft impact op ons allemaal. Maar vooral ook op ondernemers. Voor hen is het juist nu belangrijk om vooruit te denken en niet af te wachten. Inzichten uit verschillende sectoren kunnen hierbij helpen.

 

Impact op de sector(en)

In deze wekelijkse update in samenwerking met het ING Economisch Bureau vindt u de belangrijkste (sector)informatie over het coronavirus. Deze week:

  • Wat betekent Corona internationaal, voor Nederland en voor de industrie?
  • Veerkracht van de industrie.

 

Corona in internationaal perspectief

Azië start weer op maar het gaat nog even duren voordat men hier weer vol op stoom is. Intussen loopt in de VS het aantal werklozen op (stijging van 16,5 miljoen in de afgelopen 3 weken) in een tempo dat je nauwelijks voor mogelijk had gehouden terwijl er ook hier een fors pakket aan steunmaatregelen wordt ingezet. Het is nu te vroeg om één exacte cijfermatige raming te geven voor de wereldeconomie, wel heeft ING voor de grote economische blokken vier coronascenario’s opgesteld, waarvan er twee nader zijn uitgewerkt voor Nederland, zie hierna.

 

Corona in Nederlands perspectief

De EU (waaronder Nederland, Denemarken, Oostenrijk, Italie en Spanje) koerst af op gecoördineerde versoepeling van de beperkingen. Met deze aanpak houden we in Nederland feitelijk de mogelijkheid van twee voor de hand liggende scenario’s open;

  • vanaf mei een stapsgewijze versoepeling van de beperkingen waardoor het economisch verkeer weer geleidelijk op gang komt met een U-vormig economisch herstel als uitkomst;
  • én de mogelijkheid dat het virus later dit jaar de kop weer opsteekt er vervolgens een terugval komt in de net ingezette groei en we een aantal maanden later pas weer gaan groeien. In dit scenario spreken we van een W-vormig economisch herstel. ING heeft beide scenario’s hier uitgewerkt.

 

En het industrie-perspectief

Voor de industrie – met een 10 procent aandeel in de economie –  betekent dit in het eerste (U-vormig) scenario een verwachte omzetterugval tot wel 40 procent die start in Q2 van dit jaar, waarna herstel volgt dat vervolgens doorzet in Q4, om eind 2021 weer terug op pré-crisisniveau te zijn. In het tweede (W-vormig) scenario volgt na deze eerste forse dip met kortstondig een tweede terugval later in Q4 door het opnieuw opsteken van het virus, nu met een geleidelijk herstel in 2021. Door het langdurige karakter van dit scenario neemt de onzekerheid toe. Bedrijven stellen investeringen langer uit of zelfs af en consumenten doen dit met grotere aankopen. De (machine)industrie en de bouwsector ondervinden daardoor een langdurige omzetterugval en het herstel is in de meeste sectoren trager.

 

Metaal- en Kunststofindustrie

Een dergelijk verloop is ook terug te zien in zeer recent Metaalunie-onderzoek onder het MKB in de metaalsector. Hier geeft 85 procent aan direct problemen te ondervinden door omzetterugval als gevolg van het coronavirus en de grootste zorg met name te hebben over de snel slinkende orderportefeuille. De grootste klap wordt hier na de zomer verwacht.

In een rondvraag van de NRK bij bedrijven uit de kunststofindustrie is een duidelijk dalende productie waarneembaar als gevolg van personeels- en toeleveringsproblemen. Daarbij heeft 60 procent van de bedrijven te maken heeft met een dalende klantvraag.

 

Veerkracht van de industrie

De industrie investeert continu in innovatie, nieuwe productietechnologieën en optimalisatie van processen om efficiënter en flexibeler te kunnen produceren. Als het coronavirus ingeperkt is, bestedingen weer oplopen en de internationale productie – full swing – wordt hervat kan dit positief uitpakken voor een veerkrachtige industriesector. Voor nu:

  • Wacht niet af! Maak gebruik van de ondersteuningsmaatregelen die door de overheid zijn gelanceerd; Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW), de BMKB-regeling en de Garantie Ondernemersfinanciering (GO). En maak gebruik van uitstel van betaling van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en omzetbelasting.
  • Zorg voor snel zicht op je potentiële liquiditeitskrapte als gevolg van aflossingen op financiële verplichtingen en kaart dit als nodig bij de financiële dienstverleners aan. De banken faciliteren mogelijkheden voor het uitstellen van aflossingsverplichtingen.
  • Ga in overleg met opdrachtgevers en stem leveringstijden en orderportefeuilles af, transparante communicatie wordt gewaardeerd en versterkt de relatie.
  • Neem organisatie van je hele supplychain onder de loep en maak strategische keuzes voor de korte en lange termijn.
  • ING heeft een overzichtelijke Corona checklist gemaakt met de maatregelen waarvan ondernemers gebruik kunnen maken.

 

Verder lezen

Ondernemers hebben momenteel veel vragen over het coronavirus en hun financiële situatie. ING denkt graag samen met hen mee over een passende oplossing om de financiële situatie van hun onderneming te verbeteren.

 

Kijk ook op:

 

De informatie op bovenstaande pagina’s wordt regelmatig geactualiseerd.

 

Lees deel 1 van ‘Het coronavirus en de effecten op de industrie

Lees deel 2 van ‘Het coronavirus en de effecten op de industrie

Lees deel 3 van ‘Het coronavirus en de effecten op de industrie