Het_coronavirus_en_de_effecten_op_de_industrie.jpg
Nieuws

Het coronavirus en de effecten op de industrie #5

De uitbraak van het coronavirus heeft een groot effect op de economie. De situatie verandert van dag tot dag. De verlenging van een aantal overheidsmaatregelen versterken de sociale en economische impact. Ondernemers denken en acteren nu verder vooruit, waarbij inzichten uit verschillende sectoren kunnen helpen. In contact met de branches, bedrijven en het ING Economisch Bureau volgt ING de sectoren en delen zij inzichten en ontwikkelingen. Op deze manier kunnen ze onderling de beschikbare kennis versterken en ondernemers vooruit blijven helpen.

 

‘Blijven volhouden’, dat was de boodschap van minister-president Rutte tijdens zijn persconferentie dinsdagavond. Geleidelijk kunnen we ons normale dagelijkse leven weer gaan oppakken, maar stapje voor stapje. Voor (sommige) ondernemers betekent dat nog steeds onzekerheid over wanneer ze hun bedrijf weer kunnen opstarten.

 

De onzekerheid over de tijdsduur heeft impact op ons allemaal. Maar vooral ook op ondernemers. Voor hen is het juist nu belangrijk om vooruit te denken en niet af te wachten. Inzichten uit verschillende sectoren kunnen hierbij helpen.

 

Impact op de sector(en)

In deze wekelijkse update in samenwerking met het ING Economisch Bureau vindt u de belangrijkste (sector)informatie over het coronavirus. Deze week:

  • Sectoren: 2 herstelscenario’s voor de bouwsector
  • Coronavirus en de organisatie van supplychains
  • Elektriciteitsverbruik stabiliseert na sterke afname
  • Nederlandse blootstelling aan getroffen landen én 10 grootste toeleveranciers
  • Sectoren: update Rubber- & Kunststofindustrie

 

 

Sectoren: Coronacrisis en de bouw in twee scenario's

In het ING basisscenario is de omzetterugval in de Bouw in april en mei relatief beperkt. Bij nieuwbouw kan er nog redelijk worden doorgewerkt aan lopende projecten. De gevolgen in de woning- en utiliteitsbouw zijn groter dan in de infrasector, waar het relatief eenvoudiger is om afstand te houden bij werkzaamheden. Ook het economisch herstel kan sneller verlopen als de overheid extra stimuleert door infraprojecten – waar dat kan – naar voren te halen. Herstel in de bouw gaat wel langzamer dan in andere sectoren doordat bedrijven investeringen in bedrijfspanden uitstellen. Daarnaast zijn consumenten door de economische terugval en bijkomende onzekerheid terughoudender bij de aankoop van een nieuwbouwwoning en uitvoering van verbouwingen. Bekijk ook de verwachte gevolgen voor de bouw in ING’s tweede scenario waarbij het virus in de tweede helft van het jaar terugkeert.

 

Coronavirus en de organisatie van supplychains

Het coronavirus maakt duidelijk dat door globale supplychains de productie in een specifiek land kwetsbaar is voor schokken elders in de wereld. Toenemend protectionisme was al een bedreiging voor globale supplychains en dat wordt er gezien de reactie van verschillende landen op het virus zeker niet beter op. Landen worden in verschillende mate blootgesteld aan disruptie in waardeketens, maar de kwetsbaarheid hangt vooral af van de beschikbaarheid van vervangers – of het nu gaat om een ​​geïmporteerd onderdeel of een koper voor een product. Om de risico's te beheersen, kunnen bedrijven grotere voorraden aanhouden om verstoringen in de aanvoer van hun toelevering te overbruggen en gaan inkopen bij meerdere Europees-regionale toeleveranciers. Lees hier meer over dit onderwerp.

 

Elektriciteitsverbruik met 21 procent gedaald

Het elektriciteitsverbruik in Nederland is sinds de uitbraak van het coronavirus met zo’n 21 procent gedaald. In de eerste weken van de intelligente lockdown daalde het elektriciteitsverbruik wekelijks. De afgelopen drie weken is het elektriciteitsverbruik vrij constant. Dat kan een indicatie zijn dat de economische activiteit momenteel op een constant peil blijft en vooralsnog niet verder daalt. Van de daling in het elektriciteitsverbruik is twee derde (13 procent) toe te schrijven aan de coronamaatregelen, een derde (8 procent) aan seizoens-effecten en het feit dat we steeds meer stroom via zonnepanelen opwekken. Meer informatie op ING Nowcast.

 

Nederland: blootstelling aan zwaar getroffen landen en afhankelijkheid

van de 10 grootste internationale toeleveranciers

Nog voordat corona landen tot een mogelijke lockdown dwingt, worden economieën al geraakt via internationale waardenketens. Wanneer halffabricaten uit het buitenland niet leverbaar zijn, verstoort dat de binnenlandse productie. Ook zorgt het coronavirus ervoor dat de buitenlandse vraag naar exportproducten terugvalt. De kleinste open economieën zoals Luxemburg en Ierland worden hierdoor het hardst geraakt. Nederland en België, zijn ook open economieën en staan hierdoor kwetsbaarder. Vanwege de functie als doorvoerland wordt de transportsector in deze landen in het bijzonder geraakt. Lees hier de analyse van ING.

 

Update sectoren: Rubber- & Kunststofindustrie

Uit een rondvraag in de rubber & kunststofindustrie blijkt dat bij meer dan de helft van de bedrijven (52 procent) de productie fors is gedaald. Bij zelfs 70 procent van de bedrijven is er sprake van vraaguitval, wat deels direct effect heeft op de productie en op termijn op de orderportefeuille en bezettingsgraad. In de komende maanden verwachten de bedrijven een verdere daling van hun omzet. Inmiddels geeft een vijfde van de bedrijven voor de komende maanden een verwachte omzetdaling van 20-50 procent aan, en eveneens 1 op de 5 bedrijven verwacht een omzetdaling van 50 tot 80% procent. De coronacrisis raakt ook de rubber- en kunststofindustrie de komende maanden steeds harder met een dieptepunt na de zomer, verlenging van de steunmaatregelen is voor de sector dan ook cruciaal. Lees hier de uitkomsten.

 

 

Verder lezen

Ondernemers hebben momenteel veel vragen over het coronavirus en hun financiële situatie. ING denkt graag samen met hen mee over een passende oplossing om de financiële situatie van hun onderneming te verbeteren.

 

Kijk ook op:

 

De informatie op bovenstaande pagina’s wordt regelmatig geactualiseerd.

 

Lees deel 1 van ‘Het coronavirus en de effecten op de industrie

Lees deel 2 van ‘Het coronavirus en de effecten op de industrie

Lees deel 3 van ‘Het coronavirus en de effecten op de industrie

Lees deel 4 van ‘Het coronavirus en de effecten op de industrie