Nieuws

Overheid kan zichzelf 'op de kaart zetten'

Burger@Overheid.nl nodigt de overheid uit zichzelf 'op de kaart te zetten'. Alle overheidsorganisaties hebben een brief ontvangen waarin wordt opgeroepen goede praktijkvoorbeelden te melden. De actie is bedoeld om te kijken welke overheidsorganisaties het beste de BurgerServiceCode toepassen. De BurgerServiceCode is geschreven vanuit het perspectief van de burger en bevat tien normen waaraan de digitale contacten tussen burger en overheid moeten voldoen. Elke norm is tweezijdig geformuleerd: als een recht van de burger met een daarbij behorende plicht van de overheid. De burger kan erop terugvallen als hij de overheid wil aanspreken op de kwaliteit van digitale contacten. De overheid kan de code gebruiken om haar informatie, diensten en interactie te motiveren. De BurgerServiceCode raakt steeds meer 'ingeburgerd'. Meer en meer overheden zien deze code als dé standaard voor publieke dienstverlening. Voorbeelden zijn de provincie Drenthe en de gemeenten Groningen, Heiloo en Oisterwijk. Maar de toepassing gaat niet vanzelf. Om overheden te helpen de algemene uitgangspunten van de BurgerServiceCode concreet en praktisch uit te werken, heeft Burger@Overheid.nl een hulpmiddel ontwikkeld dat tegelijk met de brief is verstuurd aan de overheidsorganisaties. Het betreft een werkschrift met achtergrondinformatie over de BurgerServiceCode en toepassingsvoorbeelden. Daarnaast is er een eenvoudige checklist opgenomen, aan de hand waarvan organisaties zelf kunnen vaststellen in hoeverre ze aan de code voldoen. De inhoud van het schrift wordt ieder jaar geactualiseerd met onder andere praktijkvoorbeelden. Overheidsorganisaties zijn uitgenodigd voorbeelden aan te dragen. De beste praktijkvoorbeelden dingen mee naar de prestigieuze WebWijzerAward. Alle inzendingen worden op www.burger.overheid.nl letterlijk op de kaart gezet. Burgers zijn daar in de gelegenheid commentaar te geven op deze toepassingen. Bij ieder commentaar zal de desbetreffende overheidsorganisatie om wederhoor worden gevraagd. Zo ontstaat een gedegen en objectief beeld van de manier waarop de BurgerServiceCode in Nederland wordt toegepast. Voorbeelden van geplande of reeds uitgevoerde toepassingen kunnen worden gemeld via een speciale pagina op de website: www.burger.overheid.nl/kaart. Daar is ook meer informatie te vinden over deze actie.