Het_coronavirus_en_de_effecten_op_de_industrie.jpg
Nieuws

Het coronavirus en de effecten op de industrie #10

De uitbraak van het coronavirus heeft een groot effect op de economie. De situatie verandert van dag tot dag. De verlenging van een aantal overheidsmaatregelen versterken de sociale en economische impact. Ondernemers denken en acteren nu verder vooruit, waarbij inzichten uit verschillende sectoren kunnen helpen. In contact met de branches, bedrijven en het ING Economisch Bureau volgt ING de sectoren en delen zij inzichten en ontwikkelingen. Op deze manier kunnen ze onderling de beschikbare kennis versterken en ondernemers vooruit blijven helpen.

 

In deze sectornieuws op maat (SOM) wordt je op de hoogte gehouden van de laatste inzichten in de sector Industrie. De SOM bevat actuele informatie, nuttige linkjes en een beeld vanuit ING Sector Banking en het Economisch Bureau van de impact van corona op de sector. Deze inzichten kunnen ondernemers helpen om vooruit te denken en te acteren. Zeker nu is het belangrijk om niet af te wachten.

 

In deze wekelijkse update:

  • Impact op de sector(en)
    • Update scenario’s Industrie
    • Industrialisatie in de Bouw
    • Podcast: autobezit en autodelen post-Corona
  • Klein krediet coronaregeling
  • Verder lezen

 

Impact op de sector(en)

Gezamenlijk met ING Economisch Bureau heeft ING de te verwachten gevolgen binnen de sectoren, specifieke sub sectoren en/of keten(s) beschreven.

  

Update: Langduriger impact - de industrie en het herstel in twee scenario’s

De industrie is geraakt door sluitingen en vraaguitval maar heeft doorgedraaid op lagere niveaus. Het MKB ziet de orderportefeuilles teruglopen en het effect hiervan zal in Q3 en Q4 serieus impact hebben. De hightech springt er, ondanks druk op de afzet in eindmarkten, positief uit. De chemie heeft vanwege de diversiteit aan producten en eindmarkten goed stand gehouden en in de maakindustrie is het beeld divers door vraaguitval en minder investeringen (automotive, bouw, hightech). Breed herstel volgt in de loop van het jaar, maar een flinke omzetdaling is in 2020 niet te vermijden. In het tweede (dubbele dip) scenario neemt de onzekerheid verder toe. De industrie krijgt dan  met een langdurige omzetterugval te maken tot in 2021 en daaropvolgend een trager herstel. Lees de ING update van de industrie scenario’s.

 

Industrialisatie in de Bouw – Afweging lagere kosten en hogere risico’s

Door de coronacrisis kan op korte termijn de vraag naar nieuwbouwwoningen afnemen. Op lange termijn zal deze echter door de structurele schaarste van woningen weer terugkeren. Dan zal het bouwproces efficiënt moeten verlopen om de gewenste bouwproductie weer aan te kunnen. Door industrialisatie kan het bouwproces sneller verlopen tegen lagere bouwkosten en met minder personeel. Daar staan echter ook nadelen tegenover die vooral de benodigde flexibiliteit van bouwbedrijven inperken. Lees meer in deze ING sectorstudie

 

Podcast: autobezit en autodelen in een post-Corona tijdperk

Het coronavirus en de daaropvolgende maatregelen hebben alle sectoren hard geraakt. Vooral de auto-industrie, die het al vóór de pandemie lastig had, werd zwaar getroffen.

Wat betekend dit voor de toekomst van elektrische auto's? Zorgt social distancing voor een run op nieuw individueel vervoer?  Worden complexe toeleveringsketens opnieuw ontworpen? Luister hier naar de ING podcast.

 

Klein krediet corona van kracht

De KKC, regeling klein krediet corona, heeft tot doel bedrijven die geraakt worden door de gevolgen van corona te ondersteunen met een financiering van € 10.000 tot maximaal
€ 50.000. Wat zijn de mogelijkheden?

 

 

Verder lezen

Ondernemers hebben momenteel veel vragen over het coronavirus en hun financiële situatie. ING denkt graag samen met hen mee over een passende oplossing om de financiële situatie van hun onderneming te verbeteren.

 

Kijk ook op:

De informatie op bovenstaande pagina’s wordt regelmatig geactualiseerd.

 

Lees deel 1 van ‘Het coronavirus en de effecten op de industrie

Lees deel 2 van ‘Het coronavirus en de effecten op de industrie

Lees deel 3 van ‘Het coronavirus en de effecten op de industrie

Lees deel 4 van ‘Het coronavirus en de effecten op de industrie

Lees deel 5 van ‘Het coronavirus en de effecten op de industrie

Lees deel 6 van ‘Het coronavirus en de effecten op de industrie

Lees deel 7 van ‘Het coronavirus en de effecten op de industrie’

Lees deel 8 van ‘Het coronavirus en de effecten op de industrie

Lees deel 9 van ‘Het coronavirus en de effecten op de industrie’