ISO_9001_voor_olie-_en_gassector_gepubliceerd.jpg
Nieuws

ISO 9001 voor olie- en gassector gepubliceerd

Sinds 2003 hanteert de olie- en gassector een eigen kwaliteitsmanagementsysteemnorm voor toeleveranciers: ISO/TS 29001. Dit is een aanvulling op de algemene ISO 9001. De publicatie van ISO 9001:2015 was aanleiding voor de olie- en gassector om ISO/TS 29001 te herzien en om te zetten naar een ISO-norm. ISO 29001:2020 is nu gepubliceerd en beschikbaar.

 

NEN-EN-ISO 9001:2015 biedt een op risico gebaseerd managementsysteemkader dat de olie- en gassector behoort te gebruiken als belangrijk onderdeel van haar bedrijfsstrategie. Met de publicatie van NEN-EN-ISO 29001:2020 sluit de olie- en gassector volledig aan bij ISO 9001:2015. In deze nieuwe uitgave zijn de nieuwste werkmethoden opgenomen en wordt een op risico gebaseerde benadering geïntroduceerd binnen de gehele toeleveringsketen.

 

Toegevoegde waarde

ISO 29001:2020 volgt volledig ISO 9001:2015 en geeft aanvullende eisen en richtlijnen die van toegevoegde waarde zijn voor de olie- en gassector. Deze betreffen onder meer:

  • Implementatie van de ‘best practices’ van de sector met verifieerbare eisen en richtlijnen om de implementatie van een consistente procesbenadering (‘Plan-Do-Check-Act’) te waarborgen.
  • Waarborgen dat processen systematisch organisatorische en specifieke risico’s gerelateerd aan producten en diensten identificeren om de veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties te garanderen.
  • Een bijlage over risicomanagement- en conformiteitsbeoordelingsprocessen die afnemers in staat stelt hun verificatiebetrokkenheid te selecteren en organisaties de mogelijkheid biedt hun verificatievereisten voor extern verkregen processen, producten en diensten te identificeren.
  • Het aanbieden van opties (datasheets) om de noodzaak te minimaliseren voor organisaties om elke keer dat ze producten en diensten contracteren specifieke documenten met kwaliteitsvereisten moeten opstellen.

 

Implementatie

De olie- en gassector werkt aan aanvullende documenten om de implementatie van ISO 29001:2020 te ondersteunen. Deze documenten beschrijven de competentievereisten voor beoordeling en certificatie van managementsystemen in de sector en bevatten geharmoniseerde richtlijnen voor het uitvoeren van conformiteitsbeoordeling van ISO 29001:2020. Met deze aanvullingen wordt geborgd dat ISO 29001 certificaten beter worden vertrouwd en daarmee van toegevoegde waarde zijn voor de ketenpartijen en ander stakeholders.

 

Meer informatie

De ontwikkeling van ISO 29001 en aanvullende documenten valt onder de verantwoordelijkheid van de normcommissie ‘Gas- en oliewinning en -productie’. Voor meer informatie, neem contact op met Jarno Dakhorst, consultant Energie, via energy@nen.nl of telefonisch op 015 2 690 245.