Nieuws

Lijnmanagers ontevreden over uitkomst van innovatieproces

Celerant Consulting heeft een Europees innovatie-onderzoek uitgevoerd onder 300 lijnmanagers in de werkgebieden R&D, Sales en Marketing. Het onderzoek toont aan dat de respondenten ontevreden zijn over de uitkomst van het innovatieproces in hun organisatie. En waar innovatie nog vaak gekoppeld wordt aan nieuwe producten en diensten, blijkt uit het onderzoek dat slechts éénderde van alle projecten te maken heeft met de ontwikkeling van een compleet nieuw product. De ondervraagde lijnmanagers zijn werkzaam bij topbedrijven in Duitsland, Engeland en Frankrijk die gezamenlijk goed zijn voor meer dan driekwart van het Europese en 21 procent van het wereldwijde R&D-budget. Centraal in het onderzoek stond de vraag hoe tevreden de lijnmanagers zijn met de diverse belangrijke aspecten van innovatie binnen hun eigen bedrijf. Een ander aspect van het onderzoek beschreef de effectiviteit van het innovatieproces in eigen huis. De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn: * Amper éénderde van alle innovaties is een nieuw product * Beloningssystemen voor innovatieve ideeën werken niet * De respondenten uit de automobielindustrie zijn tevreden met de innovatieprocessen * De respondenten uit de maakindustrie beoordelen de R&D-afdeling als slecht De resultaten laten grote verschillen zien tussen de sectoren onderling. Respondenten uit de energiesector zijn bijzonder ontevreden over de ontwikkeling van ideeën, terwijl de respondenten uit de maakindustrie niet tevreden zijn met het beloningssysteem. De respondenten uit de automobielindustrie zijn op dat gebied het meest tevreden. De vaardigheid van de eigen R&D-afdeling werd door de respondenten uit de maakindustrie als bijzonder slecht beoordeeld.