NEN_peilt_behoefte_aan_richtlijn_voor_corrigerende_maatregelen.jpg
Nieuws

NEN peilt behoefte aan richtlijn voor corrigerende maatregelen

Menig kwaliteits-, milieu- of veiligheidsmanager heeft te maken met liever fouten te willen herstellen (correctie), dan de fouten structureel te willen voorkomen door corrigerende maatregelen nemen. Dit is op een korte termijn een werkbare strategie binnen een organisatie. Maar op lange termijn worden eerdere fouten herhaaldelijk gemaakt. NEN peilt of er behoefte is aan een richtlijn voor corrigerende maatregelen.

 

Een correctie zorgt er voor dat een afwijking wordt hersteld. Maar de oorzaak wat heeft geleid tot een afwijking bestaat nog steeds. De afwijking kan zich dus weer voordoen in de toekomst. Vaak wordt in de praktijk een correctie uitgevoerd om het betreffende incident te managen (ook in relatie met een opdrachtgever). Beter is het om correcties in de toekomst te voorkomen, in plaats van correcties door te moeten voeren. Een praktijkrichtlijn kan bedrijven handreikingen hiervoor geven.


Nieuwe NPR

De normcommissie Kwaliteitsmanagement heeft, na de publicatie van de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR 9019) over 'Kwaliteitskosten', geconstateerd dat er meer behoefte is aan dergelijke handreikingen. Het idee is dan om een NPR op te zetten voor het maken van goede analyses en afwegingen om te komen tot corrigerende maatregelen. En vooral hoe een kwaliteits-, milieu- of veiligheidsmanager tot een afweging kunt komen wanneer het de moeite loont om dieper door te analyseren wat de hoofdoorzaak is. Dit bijvoorbeeld op basis van een businesscase.


Online peiling richtlijn voor corrigerende maatregelen

Vooraf wil NEN graag peilen of er een marktbehoefte is aan een dergelijk document. Ze nodigen belanghebbenden uit om hun mening te geven via een online peiling. Vooral van mensen met ervaring in het implementeren van een managementsysteem horen we graag hun ervaring en wensen over hoe nu maatregelen worden genomen. Maar ook vanuit de certificerende instellingen is wellicht interesse voor het verder uitleggen van hoe de juiste corrigerende maatregelen juist door te voeren.


Vul de enquête voor het ontwikkelen van een nieuwe NPR voor corrigerende maatregelen in voor 15 augustus.


Meer informatie

Voor informatie over of eventueel deelnemen aan de ontwikkeling van de NPR: neem contact op met Ortwin Costenoble, NEN Managementsystemen, telefoon 015 2 690 330 of e-mail mm@nen.nl.