Nieuws

Uitreiking eredoctoraat Philip KotleR

Dr. Philip Kotler, werelwijd bekend als goeroe en schrijver op het gebied van marketingmanagement, ontving maandag 3 september jl. een eredoctoraat van de Nyenrode Business Universiteit. De toekenning van het eredoctoraat vond plaats tijdens de Opening van het Academisch Jaar.