Nieuws

ISO 26000: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Op 30 oktober 2007 vindt in Utrecht de eerste voorlichtingsmiddag plaats over de nieuwe ISO-richtlijn voor MVO: ISO 26000. De komende ISO-richtlijn heeft als doel het bedrijfsleven en andere organisaties te ondersteunen bij het geven van invulling aan MVO. Aan de orde komen fundamentele principes, zoals accountability, en MVO-issues, bijvoorbeeld milieu en mensenrechten. Daarnaast komt het wereldwijde begrippenkader voor MVO aan bod. Ook biedt ISO 26000 een raamwerk voor implementatie van internationale principes/conventies op het terrein van MVO. Tijdens deze voorlichtingsbijeenkomst wordt u door Louise Bergenhenegouwen (secretaris van de normcommissie MVO) en Hans Kröder (lid van de normcommissie MVO en internationaal expert in de Taakgroep Implementatie) uitgebreid geïnformeerd over de komende ISO-richtlijn voor MVO. Wat kan en mag u wel of niet van dit ISO-initiatief verwachten? Na het volgen van deze middag bent u volledig op de hoogte. Voor meer informatie: tel. (015)2690188, e-mail: cursussen@nen.nl of cursusmvo.nen.nl.