Nieuws

Retailer moet traditionele modellen en waarden loslaten

De consument van nu laat zich niet langer vatten in traditionele modellen. Hij is op zoek naar exploratie en inspiratie en vervalt daardoor in uitersten en conflictgedrag. Om de klant te blijven boeien moet de retailer 'het oude retail-denken' loslaten, het DNA van de consument doorgronden en de vertaalslag maken naar nieuwe formulewaarden en actuele eigenschappen. Dit zijn enkele belangrijke conclusies uit het onderzoek Trends in Retail: (Re-) Connect the Consumer 2007, dat Capgemini dit jaar voor de zesde keer heeft uitgebracht. Het Trends in Retail-onderzoek, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met TNS NIPO, brengt jaarlijks de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de retailsector aan het licht. "Dit jaar blijkt duidelijk dat er op het gedrag van de consument, ondanks het economische herstel en de toegenomen koopbereidheid, geen pijl meer te trekken is. De consument is grillig en wispelturig en laat zijn keuze niet langer bepalen door dominerende eigenschappen of attributen zoals prijs. Bovendien volgen trendbreuken elkaar in rap tempo op. Het gaat de consument om de totale set van gepercipieerde waarden", aldus Bert Keizer, Retail-specialist Capgemini. De toename van statement- en conflictgedrag onder consumenten is hier een duidelijke uiting van. Jongere generaties, zoals de generaties Y, X en C, vervallen steeds vaker in statements, die in steeds kortere tijd uitgroeien tot trends. Met slechts een beperkte set van producten, met een bepaalde meerwaarde, wordt het statement gemaakt; het overige is niet van belang. Binnen dit statementgedrag wordt bovendien steeds vaker het conflict opgezocht. Keizer: "Nu verantwoord leven steeds belangrijker wordt, schakelt de consument over op spaarlampen - terwijl hij de dag daarna een nieuwe, benzineslurpende SUV aanschaft." Onder meer door het wispelturige gedrag van de consument volgen trendbreuken elkaar steeds sneller op. De retailer die bij wil blijven heeft geen andere keus dan zich te verdiepen in de motivatie en het DNA van de klant, deze naar de eigen formule te vertalen en daarop snel, helder en consequent te acteren. De groepen die statement- en conflictgedrag als primaire attitude hebben, zijn daarbij voor de retailer van het grootste belang. Zij zijn de futureshapers voor de versnelde acceptatie van nieuwe concepten, formules en waarden en maken de weg vrij voor grotere groepen van consumenten. Tot de andere ontwikkelingen die het onderzoek dit jaar blootlegt behoort bijvoorbeeld de opkomst van de Eco-trend. "Eco is hot. Geen enkel segment binnen de retail ontkomt aan de sterk ontwikkelde consumentenbehoefte om 'groen' en verantwoord te zijn." Ook de stuwende kracht van internet en E-media winkelcomponenten trekt de aandacht. De totale thuiswinkelomzet stoomt in 2007 op naar de vier miljard euro grens en overtreft alle verwachtingen.