NTA_voor_assetmanagementnorm_vernieuwd_en_verbeterd.jpg
Nieuws

NTA voor assetmanagementnorm vernieuwd en verbeterd

NTA 8120 ‘Assetmanagement – Eisen aan een veiligheids-, kwaliteits- en capaciteitsmanagementsysteem voor het elektriciteits- en gasnetbeheer’ is op 24 september door NEN officieel aangeboden aan de opdrachtgever, Netbeheer Nederland. Met dit document hebben landelijke, regionale en lokale netbeheerders een basis in handen om hun beheer van assets te laten certificeren. Dit is in lijn met alle wettelijke eisen en die van de toezichthouders.


In 2018 is gestart met het herzien van NTA 8120. De aanleiding hiervoor was de nieuwe versie van ISO 55001. Dit heeft geleid tot een volledig op de NEN-ISO 55001 afgestemde NTA, zodat de netbeheerder maar één managementsysteem hoeft te onderhouden met dezelfde definities. Hierdoor is er ook betere aansluiting op andere ISO managementsystemen (via de HLS) en inzichtelijk wat specifiek voor netbeheerders is.

 

Wijzigingen

De tekst is aangepast op de praktijkervaring. Eisen aan registraties, communicatie, calamiteitenplannen, veilig werken en onderaannemers zijn verduidelijkt en logischer geplaatst. Eisen aan de informatiebeveiliging zijn expliciet opgenomen. Ondanks de titel is het een norm die ook interessant is voor beheerders van alternatieve netten. Zoals voor waterstof, warmte of water, die weer van belang zijn voor de Energietransitie. Toelichting hierover werd gegeven tijdens een webinar op 24 september.

 

Voor en door gebruikers

Netbeheerders en certificerende instellingen zijn vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van NTA 8120. Het doel is vooral beheersing van de risico’s, aantonen van leverbetrouwbaarheid (invulling geven aan hun zorgplicht) en het vertrouwen van aandeelhouders en klanten in de wijze waarop assets worden beheerd garanderen. Zelfregulering door de sector is bij ontwikkeling van de NTA een uitgangspunt geweest. De gesprekken met de toezichthouders (ACM en SodM) om het systeemtoezicht door de overheid op basis van het voldoen aan de NTA in te vullen – dit wordt bij certificering namelijk elk jaar getoetst door een certificerende instelling – zijn gestart.

 

Netbeheerder Nederland

De reactie van Netbeheer Nederland bij de aanbieding van NTA 8120 is dat dit document meer biedt dan het reguliere assetmanagement volgens ISO 55001. De nieuwe tekst is een stap vooruit ten opzichte van de vorige versie, maar ook weer beknopt in zijn vorm. Het geeft de sector een prima basis om vertrouwen van aandeelhouders en klanten te scheppen in de wijze waarop hun assets worden beheerd en beheerst. Een norm die echter niet zo maar te implementeren is.

 

Meer informatie

Voor informatie over NTA 8120, assesmanagement of over het normalisatieproces of certificatieschema: Ortwin Costenoble, senior standardization consultant, telefoon 015 2 690 330 of e-mail energy@nen.nl.