Nieuws

Subsidie voor Arbo-catalogus

Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid trekt meer dan 10 miljoen euro uit om het voor bedrijven aantrekkelijker te maken om Arbo-catalogi te creëren. Werkgevers- en werknemersorganisaties kunnen een subsidie krijgen van 50.000 euro als bijdrage in de kosten voor het samenstellen van een op de betreffende branche gerichte Arbo-catalogus. De op 1 januari jl. herziene Arbo-wet biedt werkgevers en werknemers de mogelijkheid om zelf in te vullen hoe ze in hun eigen sector voldoen aan de wettelijke doelvoorschriften voor veilig en gezond werken. Dat maatwerk wordt vastgelegd in een Arbo-catalogus. De subsidie van 50.000 euro wordt verstrekt als een Arbo-catalogus is afgerond en getoetst door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor de komende drie jaar - 2007, 2008 en 2009 - is er in totaal 10.650.000 euro aan subsidies beschikbaar, aldus de minister.