Nieuws

MBO-ers profiteren van opleidingsbudget

Nederlandse bedrijven besteden gemiddeld het grootste gedeelte van hun opleidingsbudget aan medewerkers met een MBO opleiding. Tevens is onder deze groep medewerkers de behoefte aan opleiding het grootst. Dit concludeert bedrijfsopleider Elsevier Opleidingen naar aanleiding van haar onderzoek onder 675 Personeel & Organisatie professionals. Volgens P&O professionals blijft het bedrijfsleven in de aankomende jaren een aanzienlijk opleidingsbudget voor MBO-opgeleiden reserveren. Jan-Pieter van der Heijden, Elsevier Opleidingen, zegt hierover: "Cijfers van het CBS tonen aan dat de markt voor HBO -opleidingen het sterkst groeit. Echter, de behoefte aan opleidingen op MBO-niveau is nog steeds het grootst en zal dat voorlopig ook blijven. Dit komt omdat het grootste deel van de beroepsbevolking in Nederland nog altijd bestaat uit mensen met een opleiding op MBO -niveau of lager. Om de capaciteiten van deze medewerkers volledig te benutten wordt er geïnvesteerd in opleidingen." Bij 62% van de ondervraagde bedrijven geeft tussen 10 en 50 procent van de medewerkers zelf aan een opleiding te willen volgen. De opleidingsbehoeften liggen naast het ontwikkelen van kennis en kunde juist op de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden (soft skills): 74% van de ondervraagden benadrukt dat hun bedrijf het zeker nodig vindt dat medewerkers zich middels opleidingen verder ontwikkelen op dit gebied. Bijna 40% van de ondervraagde bedrijven besteedt gemiddeld tussen de ¤ 500,- en ¤ 1.000,- per medewerker aan opleidingen per jaar. Bij ongeveer een kwart van de bedrijven ligt dit bedrag tussen de ¤ 1.000,- en ¤ 2.000,-. Slechts acht procent van de ondervraagden zegt dat hun bedrijf gemiddeld meer dan ¤ 2.000,- per medewerker besteedt aan opleiden. Driekwart van de ondervraagde professionals is van mening dat medewerkers van het bedrijf voldoende opgeleid zijn om te kunnen concurreren met branchegenoten. Tegelijkertijd schat 63% dat de bedrijfsopleidingenbehoefte van hun organisatie gelijk is aan die van concurrenten. 16% stelt dat deze hoger ligt, acht procent denkt dat deze juist lager ligt. Internet zal een belangrijke rol spelen in het opleidingstraject. Ruim 63% van de deelnemers aan het onderzoek verwacht dat het gebruik van Internet (e-learning) minimaal gelijk zal blijven of anders zal groeien.