Besluiten_algemene_vergadering_European_Cooperation_for_Accreditation_gepubliceerd.jpg
Nieuws

Besluiten algemene vergadering European Cooperation for Accreditation gepubliceerd

Op 25 en 26 november 2020 is de halfjaarlijkse algemene vergadering van de European Cooperation for Accreditation (EA) gehouden. De EA is de overkoepelende Europese samenwerkingsorganisatie die een belangrijke rol speelt in de harmonisering van de Europese accreditatie-instanties. Alle Europese accreditatie-instanties zijn aangesloten bij de EA en komen tweejaarlijks bijeen voor een algemene vergadering.

 

Deze vergadering heeft als doel om geaccrediteerde conformiteitsbeoordeling op Europees niveau te harmoniseren. Vanwege de uitbraak van COVID-19 is de vergadering, die op 25 en 26 november plaatsvond, remote georganiseerd.


Brexit

In de General Assembly is uitgebreid gesproken over de gevolgen van de Brexit voor het lidmaatschap van UKAS, de Britse collega. In het nieuwe jaar wordt een extra General Assembly gehouden om de impact van verschillende opties dieper te beschouwen en uiteindelijk over deze kwestie te besluiten. Uitstel van besluitvorming was op zijn plaats omdat de onderhandelingen tussen de Europese Commissie en Groot-Brittannië nog in volle gang zijn en van invloed zullen zijn op de besluitvorming.


Verkiezingen EA Executive Board

Tijdens de vergadering zijn de nieuwe leden van de Executive Board gekozen. Hierbij is Roeland Nieuweboer, voorzitter van de raad van bestuur van de Raad voor Accreditatie (RvA), verkozen tot member. Hij volgt daarmee RvA-collega Ed Wieles op die jarenlang een waardevolle bijdrage heeft geleverd in deze positie.

 

EA-conferentie

In aansluiting op de General Assembly heeft de EA een conferentie georganiseerd met als titel ‘EA Virtual Conference on Accreditation in light of Cybersecurity, Artificial Intelligence and Digitalisation’. Er waren bijdragen van The European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) over Cyber Security en van de Europese Commissie over kunstmatige intelligentie. Verder hadden DNV GL en UKAS met de RvA een bijdrage over Digitalisation: it’s impact on accreditation. De conferentie telde 286 deelnemers van accreditatie-instellingen, ‘conformity assesment bodies’ en belangenorganisaties.

 

Besluiten

Een (Engelstalige) samenvatting van de belangrijkste besluiten uit deze 46e vergadering staan op de website van de EA.