whitepaper_plastics_in_het_milieu.jpg
Nieuws

Whitepaper: Plastics in het milieu

Plastics in het milieu is een onderwerp dat momenteel hoog op de maatschappelijke agenda staat. Ook in de normalisatiewereld is het onderwerp opgepakt, maar er bestaan internationaal nog weinig normen voor. De publicatie van de whitepaper Plastics in het Milieu is de aftrap voor een normcommissie voor Plastics in het Milieu in Nederland.

 

Er is vanuit de markt veel vraag naar onderzoek naar plastics in het milieu. De gevolgen van zwerfplastics op de ecologie zijn evident en momenteel wordt veel onderzoek uitgevoerd op het gebied van microplastics en humane gezondheidseffecten. Momenteel is echter nog geen eenduidige methode voor de bepaling van plastics in het milieu gestandaardiseerd. Daardoor zijn de resultaten niet goed te vergelijken.

 

Op 9 december 2019 vond het kick-off evenement plaats voor normalisatiewerkzaamheden op het gebied van plastics in het milieu. Een jaar later heeft het actieteam een document opgesteld, waarin de stand van zaken, aandachtspunten en normalisatiebehoeften in kaart zijn gebracht. De whitepaper richt zich op vooronderzoek, veldwerkzaamheden, monstername, analyse en rapportage van plastics in bodem en water. Hierin is ook aandacht voor informatie die op dit moment nog mist.

 

De whitepaper richt zich op de huidige stand van zaken, gaten in kennis, en aanbevelingen voor normalisatie in de volgende gebieden:

  • Definities en eenheden
  • Vooronderzoek en monstername
  • Analyse en rapportage

 

Deelnemen aan het normalisatietraject

In 2021 zal een normcommissie worden opgericht, die zich gaat richten op de normalisatiebehoeften uit het whitepaper. Normalisatie van dit onderwerp staat nog in de kinderschoenen. Commissieleden zullen daarom op de hoogte worden gehouden van alle ontwikkelingen in het gebied en met NEN proberen voorop te lopen in de ontwikkeling van normen voor plastics in het milieu.

 

Wilt u als belanghebbende partij deelnemen aan de feedbackronde? Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar mm@nen.nl.

 

Download de whitepaper ‘Plastics in het milieu’