NEN_peilt_interesse_voor_norm_verandermanagement_voor_organisaties_met_ISO_9001.jpg
Nieuws

NEN peilt interesse voor norm verandermanagement voor organisaties met ISO 9001

Er ligt bij NEN een voorstel om een norm gerelateerd aan ISO 9001 op het gebied voor verandermanagement op te stellen. Aanleiding is de voortdurende veranderingen aan eisen aan de kwaliteit van producten en diensten. Organisaties moeten zich ook in deze tijden kwaliteitsmatig staande houden. Responsiviteit en proactiviteit van organisaties, en hun vermogen om te gaan met snelle veranderingen, worden steeds belangrijker. 'Organizational Change Management' (OCM) raakt elke organisatie, in alle landen. Er is momenteel geen norm op dit gebied, internationaal of vanuit beroepsorganisaties.

 

Organisaties moeten steeds sneller en wendbaarder worden in het vervullen van hun missie en het leveren van kwalitatieve producten en diensten. En dit in een veranderende context of in tijden van crisis en pandemie. In de meeste gevallen wordt het antwoord hierop, organisatieveranderingsmanagement, niet voldoende begrepen en uitgevoerd binnen bedrijven. Het voorstel vanuit Zuid-Afrika en Egypte is nu om op basis van ISO 9001 een ISO-norm op te stellen voor OCM. Dit om een kader te bieden, dat, indien effectief toegepast, een verschil kan maken in de economische prestaties van alle organisaties.

 

Wendbaar en proactief

Het doel van de norm is het definiëren van een generiek referentiemodel voor OCM dat door elke organisatie kan worden gebruikt bij het uitvoeren van enige vorm van organisatieverandering. Het moet bestaan uit procesbeschrijvingen die de organisatieveranderingsbeheerprocessen definiëren. Daarnaast geeft de norm begeleiding aan organisaties om wendbaar, snel proactief en adaptief te zijn tijdens en na ernstige veranderingen. Op basis van hun ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem, om zo de kwaliteit en actualiteit van hun producten en diensten te behouden.

 

Ook deelnemen?

NEN wordt gevraagd input te leveren op de aanvraag. Voor informatie over of eventueel deelnemen aan de ontwikkeling van de OCM-norm: neem contact op met Ortwin Costenoble, NEN Managementsystemen, telefoon 015 2 690 461 of e-mail mm@nen.nl.