Input_gevraagd_herziening_ISO-normen_voor_assetmanagement.jpg
Nieuws

Input gevraagd herziening ISO-normen voor assetmanagement

In 2021 begint de herziening van twee belangrijke ISO-normen voor assetmanagement. De normcommissie ‘Assetmanagement’ zorgt voor de Nederlandse inbreng in dat herzieningsproces. Om input te krijgen van gebruikers van deze normen en van organisaties die ervaring hebben met assetmanagement, is een enquête uitgezet. Deze enquête kan tot 31 januari 2021 worden ingevuld.

Door ISO, de mondiale organisatie voor standaardisatie, worden normen ontwikkeld voor assetmanagement, de ISO 55000-serie. De focus van normenserie ISO 55000 is het systematisch managen van (met name fysieke) assets met het doel daar meerwaarde mee te creëren voor de organisatie en haar stakeholders. Denk bijvoorbeeld aan infrastructuur (wegen, bruggen, dijken), gas- en elektriciteitsnetten, procesinstallaties en opslagtanks, vastgoed etc. Door middel van een goed assetmanagementsysteem worden assets zo ontworpen, beheerd en onderhouden dat de doelstellingen en beleid van een organisatie worden gerealiseerd.ISO 55001

In ISO 55001 wordt gedefinieerd hoe een goed assetmanagementsysteem moet worden vormgegeven. Op basis van deze norm kan een organisatie ook een certificaat behalen en zo aantonen dat ze haar assets goed beheert. In 2021 wordt een begin gemaakt met de herziening van ISO 55000 ‘Assetmanagement – Overzicht, principes en terminologie’ en ISO 55001 ‘Assetmanagement – Managementsystemen – Eisen’. Aan die herziening van deze twee normen wordt vanuit Nederland actief bijgedragen door de normcommissie ‘Assetmanagement’.

  

Input voor de herziening gevraagd

Om input voor de Nederlandse inbreng bij die herziening te verkrijgen, heeft de normcommissie een enquête uitgezet. Deze bestaat uit twee delen: een deel voor organisaties die wel assets bezitten en beheren, maar nog niet bekend zijn met de ISO 55000-normen voor assetmanagement en het andere deel is voor organisaties die al wel bekend zijn met de ISO 55000-serie.

 

Invullen tot 31 januari 2021

Het invullen van de enquête neemt vijf tot tien minuten in beslag en alle gegevens worden anoniem verwerkt. De resultaten worden op www.nen.nl gepubliceerd en door de normcommissie meegenomen bij de Nederlandse inbreng in de internationale normalisatie op het gebied van assetmanagement. Invullen kan tot 31 januari 2021. Meer informatie over de normalisatieactiviteiten op het gebied van assetmanagement zijn te vinden bij de normcommissie ‘Assetmanagement’ en ISO/TC 251 ‘Assetmanagement’.

 

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Dick Hortensius, consultant Milieu & Managementsystemen, telefoon 015 2 690 115 of e-mail mm@nen.nl.