Ontwikkeling_norm_gezondheids-_en_veiligheidsperformance_van_organisaties.jpg
Nieuws

Ontwikkeling norm gezondheids- en veiligheidsperformance van organisaties

Werkgevers streven naar betrokken en gemotiveerde medewerkers. Hiervoor is een gezonde en veilige werkomgeving essentieel. Om dit doel te kunnen realiseren is het van belang dat de gezond- en veiligheidsperformance continu verbetert. ISO 45004 biedt hiervoor een uitstekende guideline. Belanghebbenden kunnen meepraten over de ontwikkeling van deze en andere gerelateerde normen.

 

Werkgevers worstelen in de praktijk hoe ze de gezondheids- en veiligheidsperformance in beeld kunnen brengen en blijven steken bij het registreren van ongevallen. Ter verbetering van de prestaties moet echter nagedacht worden welke factoren bepalend zijn voor de gezondheids- en veiligheidsperformances, hoe dit meetbaar te maken en welke indicators hier bij passen. Op mondiaal niveau wordt daarom gewerkt aan de guideline ISO 45004.

 

Systematische aanpak

Het bepalen van de eerder genoemde factoren helpen bij het creëren van een systematische werkmethode. Het meten en het zorgvuldig kiezen van de indicators helpen bij het bepalen van de interventies en het inzichtelijk maken van de progressie. Ook wordt op deze manier inzichtelijk gemaakt hoe de gezondheids- en veiligheidsperformance zich verhoudt tot andere marktpartijen.

 

Performances indicators

Onder andere bij het werken met (onder)aannemers is het belangrijk om de gezondheids- en veiligheidsperformance onderling te kunnen vergelijken. Door het gebruik van performance indicators, die relevant en onderling vergelijkbaar zijn, ontstaat een objectief beeld. Op basis hiervan kan een organisatie beoordelen of (onder)aannemers voldoen aan de verwachtingen en kunnen aanbiedingen onderling vergeleken worden. Ook voor multinationals is een uniforme uitwerking van een systematische aanpak relevant. Hiermee borgen zij dat wereldwijd de gezondheids- en veiligheidsperformance vergelijkbaar is en een eenduidige monitoring, evaluatie en verbetering van het gevoerde beleid mogelijk wordt gemaakt.

 

Managementsysteem voor gezond en veilig werken

ISO 45004, waar op dit moment door ISO aan wordt gewerkt, is een aanvulling op het bestaande managementsysteem voor gezond en veilig werken ISO 45001. De norm kan echter ook los van het managementsysteem gebruikt worden. Het biedt organisaties, ongeacht omvang, risicoprofiel en vestigingslocatie een praktische handleiding voor het identificeren en opstellen van relevante, consistente en vergelijkbare performance indicators. Ook voorziet het in richtlijnen voor het ontwikkelen van het proces om de performance indicators en de effectiviteit van het gevoerde gezondheids- en veiligheidsbeleid te monitoren, te meten en te evalueren.

 

Nederlandse normcommissie

De normcommissie ‘Managementsysteem gezond en veilig werken’ gaat een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van deze norm, die vanaf begin volgend jaar verder ontwikkeld wordt. De normcommissie fungeert als platform voor kennisdeling, het aanleveren van input voor de norm en het uitwisselen van informatie met betrekking tot de implementatie van de norm.

 

Meer informatie

Meer weten over de conceptversie van ISO 45004 of een actieve bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van deze norm en andere gerelateerde normen? Neem contact op met Laurens Geense, consultant Industrie & Veiligheid, telefoon 015 2 690 180 of e-mail iv@nen.nl.