Eerste_stap_eenduidige_aansluiting_tussen_IMBOR_en_NEN_2767_gezet.jpg
Nieuws

Eerste stap eenduidige aansluiting tussen IMBOR en NEN 2767 gezet

In 2021 wordt gestart met een gezamenlijk project van NEN en CROW dat moet leiden tot een eenduidige aansluiting tussen de informatiemodellen in het IMBOR en de NEN 2767 Conditiemeting. Rijkswaterstaat, de provincies, Gemeente Rotterdam, CROW en NEN zijn een initiatiefgroep gestart voor de afstemming van IMBOR en de NEN 2767 infrastructuur decompositie.

 

De informatiemodellen IMBOR en NEN 2767 Conditiemeting sluiten op dit moment niet goed op elkaar aan. Beide modellen kennen verschillende definities van de concepten en verschillen in de lagenstructuur. Gebruikers van beide informatiemodellen hebben moeite de koppeling te leggen tussen de ‘beheerobjecten’ in IMBOR en de ‘elementen’ en ‘bouwdelen’ in de NEN 2767 waardoor zij soms moeten kiezen tussen een van beide modellen. In dit project wordt gestreeft naar het faciliteren van een gecombineerd gebruik van beide informatiemodellen.

 

Afstemming met modelleerregels en -patronen

De afstemming wordt opgezet op basis van de modelleerregels en modelleerpatronen van NTA 8035 en NEN 2660. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid voor een standaard objectdecompositie waarmee beheerdatabases eenduidig gestructureerd kunnen worden en de uitwisseling van informatie maximaal wordt gefaciliteerd.

 

Efficiëntie in gebruik

Alle assetmanagement-organisaties zijn gebaat bij samenhangende standaard informatiemodellen die voldoen aan de NEN 2660 modelleerprincipes. Deze standaarden kunnen dan ook gebruikt worden door softwareontwikkelaars van beheerpakketten, adviesbureaus en aannemers met wie objectinformatie wordt uitgewisseld. Een betere integratie van IMBOR en NEN 2767 zal voor de asset owners leiden tot efficiëntie in operationele processen en uiteindelijk kostenbesparend zijn.

 

Geïnteresseerde marktpartijen die willen meedenken met dit gezamenlijke NEN CROW project worden uitgenodigd om contact op te nemen.

 

Meer informatie

Voor informatie over dit project, neem contact op met: Dianta Wilmsen, consultant Bouw NEN, telefoon 015 2 690 324 of e-mail bi@nen.nl of Harro Verhoeven, projectmanager CROW, telefoon 06 20 66 07 26 of e-mail harro.verhoeven@crow.nl.