Nieuwe_normcommissie_in_oprichting_Plastics_in_het_milieu.jpg
Nieuws

Nieuwe normcommissie in oprichting: Plastics in het milieu

GRATIS • Online • 4 uur

 

Draag bij aan het overzichtelijk maken van het probleem van plastics in het milieu. Het eenduidig maken van definities, eenheden en methoden, maar ook het coördineren van de Nederlandse inbreng in het onderwerp.

 

Tot nu toe is het vraagstuk rond plastics in het milieu altijd onderdeel geweest van andere thema's: verpakkingsmaterialen, vervuiling, anorganische parameters, bouwmaterialen, algemeen water- of bodemonderzoek. Als resultaat hiervan zijn er weinig standaarden die specifiek zijn opgesteld voor plastics in het milieu en is er ook geen centrale commissie die dit onderwerp coördineert. Onderzoek doen naar het probleem wordt dan ook problematisch, omdat er zelfs nog geen eenduidigheid is over fundamentele vraagstukken als naar welke deeltjesgrootte of samenstelling wordt onderzocht of in welke eenheden dit wordt gedaan.

 

Er gebeurt nu echter veel op normalisatiegebied over dit onderwerp op nationaal, Europees (CEN) en internationaal (ISO) niveau. Juist omdat er op dit moment nog weinig standaarden over dit onderwerp bestaan, is het essentieel voor Nederlandse stakeholders om deel te nemen aan de mondiale en Europese normalisatie.

 

Binnenkort organiseert NEN een online informatiebijeenkomst, die in het teken staat van de oprichting van de nieuwe normcommissie Plastics in het milieu.

Tijdens dit evenement zal antwoord worden gegeven op de volgende vragen:

•           Wat kan NEN betekenen voor het probleem van plastics in het milieu?

•           Wie zijn in Nederland de relevante initiatieven?

•           Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen binnen CEN en ISO?

•           Wat houdt lidmaatschap van deze normcommissie precies in?

 

Een belangrijk aspect van deze bijeenkomst zal bovendien zijn dat de aanwezigen zal worden gevraagd wat hun wensen en prioriteiten zijn. De nieuwe leden van de commissie zullen na de bijeenkomst een koers voor dit jaar en de toekomst kunnen bepalen.

 

Het evenement is vrij toegankelijk en zal ongeveer vier uur duren. Het bedoeld voor alle partijen met een belang in het onderwerp plastics in het milieu.

Op dit moment is de datum nog niet bekend. Zodra definitieve informatie beschikbaar is, zal deze op de website van NEN worden weergegeven, inclusief inschrijfformulier.

 

NEN raadt aan om voor deelname aan de bijeenkomst de Whitepaper ‘Plastics in het milieu’ te lezen.

 

Meld u nu aan