Ontwikkeling_van_drie_NTAs_met_specificaties_voor_vraaggestuurd_recyclaten.jpg
Nieuws

Ontwikkeling van drie NTA’s met specificaties voor vraaggestuurd recyclaten

Via inzameling van restmateriaal vindt gerecycled kunststof (recyclaat) zijn weg terug in hoogwaardige producten. Om het volume aan hergebruikt kunststof te vergroten zijn afspraken nodig over de gewenste materiaaleigenschappen van het recyclaat, bezien vanuit beoogde soortgelijke eindproducten.

 

Voor drie concrete productgroepen worden de specificaties in een Nederlands Technische Afspraak (NTA) vastgelegd. Hiermee wordt vraag en aanbod van kunststofrecyclaat gefaciliteerd en kunnen kunststoffen beter worden hergebruikt.

 

De drie productgroepen waarvoor NTA's worden opgesteld zijn:

  • bodemplaten voor stofzuigers (recyclaat van PP);
  • flip-top sluitingen van flessen (recyclaat van PP);
  • bouwprofielen en wanden (recyclaat van PVC).

 

Europese aanpak

De ontwikkeling van de NTA's is een eerste stap om te komen tot Europese afstemming. De Europese normcommissie CEN/TC 249 'Plastics' gaat een normenserie ontwikkelen met 'Quality requirements for application of plastic recyclates in products'. De serie omvat een generiek deel en aparte delen voor verschillende soorten plastic: PE, PP, PVC, PET, PS, PA, ABS en PC. Doel is om de specificaties in de NTA's als bijlage in de betreffende toekomstige CEN-norm te verankeren.

 

Werkgroep

Dit project wordt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat uitgevoerd. Een werkgroep met fabrikanten en experts stelt de inhoud van deze NTA's vast. De normcommissie 'Kunststoffen' is op hoofdlijnen betrokken. Bent u geïnteresseerd in de vaststelling en evaluatie in de markt van deze NTA's, meld u zich dan vóór 15 april 2021 aan via bi@nen.nl.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Edward Zomers, NEN Bouw, telefoon 015 2 690 324, of e-mail bi@nen.nl. Ook als u geïnteresseerd bent in kwaliteits-datasheets voor recyclaat voor toepassing in uw producten, of als u wenst deel te nemen aan ontwikkeling van kwaliteits-datasheets op Europees niveau. Kijk hier voor meer informatie op het gebied van kunststoffen.