Nieuws

Cliëntenkaarten

De OsiraGroep, een zorgorganisatie, heeft met de Cliëntenkaart een overdraagbare methode ontwikkeld op basis van beeldmateriaal en kernachtige vragen over de vier domeinen van het Zorgleefplan (welzijn, woonomgeving, participatie en lichamelijke zorg) en verantwoorde zorg. Een cliënt en de cliëntcontactpersoon kunnen met behulp van de kaarten via dialoog tot de kern van de vraag van de cliënt komen op een aantrekkelijke en natuurlijke manier, zodat het gesprek door beiden als prettig én effectief ervaren wordt.. Van daaruit kan de organisatie haar dienstenaanbod ontwikkelen en bepalen. Het werken met de Cliëntenkaarten is overigens ook een adequaat middel gebleken om invulling te geven aan de gewenste cultuurverandering: van aanbod- naar vraaggericht werken. Binnen de OsiraGroep heeft men zich verdiept hoe de normen op een eenvoudige wijze tastbaar gemaakt kunnen worden. Vanuit de visie 'de ruimte hebben om te zijn wie je bent', heeft dit geresulteerd in de methode Cliëntenkaarten. De methode is ontwikkeld door en eigendom van de OsiraGroep. Zij stelt deze methode via Instituut KMBV beschikbaar aan haar collega-organisaties. Via Instituut KMBV zijn de Cliëntenkaarten te bestellen. www.kmbv.nl