Nieuws

Zes genomineerden voor 'Zorgonderneming van het Jaar'

Op 6 december 2007 wordt tijdens het eerste Jaarcongres Zorgmarkt de winnaar bekendgemaakt van de verkiezing van 'Zorgonderneming van het jaar'. Uit de vele inzendingen zijn zes projecten genomineerd door een jury onder leiding van prof.dr. R. Huijsman. De volgende zes inzenders zijn daarbij als genomineerden uit de bus gekomen (in willekeurige volgorde): • Indigo, • Multitoon, • Roomservice CWZ, • Diabeter, • GOEDRidderkerk, en • Cardiologiecentrum Amsterdam. Deze zes genomineerden worden beoordeeld op de volgende criteria: • projecten van onderdelen van zorgondernemingen/zorgaanbieders kunnen meedingen, maar ook projecten van instellingen als geheel; • de projecten hebben een betekenisvolle omvang/schaal (dus niet te kleinschalig); • het project is patiënt- c.q. cliëntgeoriënteerd: het leidt tot verbetering in kwaliteit en doorlooptijd, en tot transparantie en daardoor betere keuzemogelijkheid voor de patiënt/cliënt; • het project is aantoonbaar efficiencyverhogend; • het project is vernieuwend, bijvoorbeeld door een multidisciplinaire invalshoek, nieuwe vorm van bekostiging, samenwerking in de keten, toepassing van innovatieve (ICT-)technieken, enzovoort; • het project is overdraagbaar: kan als toepasbaar voorbeeld dienen voor andere zorgaanbieders.