Nieuws

Zorg krijgt unieke kans met Verbetertraject Plus

Organisaties in de langdurende zorg krijgen een unieke kans om onder deskundige begeleiding een enorme verbeterslag te maken. Zij kunnen zich nu aanmelden voor het Verbetertraject Plus, dat in april volgend jaar van start gaat. In dit traject werken de deelnemende instellingen aan de hand van een of meer inhoudelijke thema’s aan een aantoonbare kwaliteitsverbetering van de gehele organisatie. Deelnemers leren wát er moet gebeuren om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en hoe ze dat aan moeten pakken. Daarnaast leren organisaties hoe ze ook in de toekomst zelf verbeteringen binnen de organisatie kunnen doorvoeren. Het Verbetertraject Plus maakt gebruik van ervaringen opgedaan met de huidige verbetertrajecten en van de successen die daarmee zijn geboekt. Instellingen gaan aan de slag met methodieken die hun waarde in de praktijk hebben bewezen. Anders dan de huidige verbetertrajecten richt het Verbetertraject Plus zich van meet af aan op veranderingen in de hele organisatie. Dit betekent dat ook het (top)management bij het traject wordt betrokken. Bovendien is er aandacht voor onderwerpen die te maken hebben met verandering en verbetering zoals leren op de werkplek, leiderschap, sturing van management Alle instellingen in de langdurende zorg – thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen, instellingen in de langdurende GGZ, instellingen in de gehandicaptensector – worden uitgenodigd zich aan te melden voor het Verbetertraject Plus. Ook instellingen die al eerder hebben deelgenomen aan een verbetertraject van Zorg voor Beter kunnen zich inschrijven. Meer informatie: [mailto:verbetertrajecten@zorgvoorbeter.nl verbetertrajecten@zorgvoorbeter.nl] of bel telefoon (030) 789 23 19. Ook staat er meer informatie op de website van Zorg voor Beter (www.zorgvoorbeter.nl)