Nieuws

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Nederlandse winkeliers besteden steeds meer aandacht aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Een groot aantal winkelbedrijven verenigden zich in de Business Social Compliance Initiative (BSCI). De Raad Nederlandse Detailhandel roept nu de politiek op om Nederlandse winkeliers, die in Europa samen met collega's de kar trekken, te steunen. BSCI is een breed Europees initiatief om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor winkeliers praktisch mogelijk te maken. Veel Nederlandse winkelbedrijven willen hun steentje bijdragen tegen bijvoorbeeld kinderarbeid en de slechte arbeidsomstandigheden in derdewereldlanden. Dat is de normaalste zaak van de wereld voor Nederland, maar nog niet overal in Europa, laat staan daar buiten. Via de BSCI pakken winkeliers in een breed Europees platform de uitdagingen op, zij rekenen daarbij op steun van de politiek in Den Haag en niet alleen maar kritiek van door de overheid gesubsidieerde derden. De Rechten van de Mens en de alom erkende richtlijnen van de International Labour Organisation dienen als uitgangspunt voor de verbetering van de handel en de productie in landen als China en India. In korte tijd is BSCI uitgegroeid tot een strategische partner van de Europese Commissie op het gebied van verbeteren van MVO in de textielindustrie in China. BSCI kan ook rekenen op steun van verschillende maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met onderwerpen als het tegengaan van kinderarbeid en het verbeteren van arbeidsomstandigheden in derdewereldlanden.