Nieuws

Afspraken succesvol

Goede resultaten en een sterk verbeterd Arbo-beleid. Dat is wat de afspraken tussen werkgevers en -nemers over veiliger werk en het terugdringen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid tot resultaat hebben gehad. Tussen 1999 en 2005 daalde het ziekteverzuim in sectoren met een zogeheten Arbo-convenant met maar liefst 28%, terwijl dat percentage in andere sectoren op 11% uitkwam. Die extra daling van 17% scheelt de sectoren waarin sprake is van zo'n Arbo-convenant 450 miljoen euro per jaar! Niet zo verwonderlijk dus dat de sectoren die zo'n convenant afsloten meer dan voorheen bereid zijn de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Over de periode 1999-2007 werden uiteindelijk 69 convenanten afgesloten binnen 55 sectoren, waarin 52% van de totale beroepsbevolking werkzaam is. Vanzelfsprekend kosten de inspanningen ook het een en ander. Uit de evaluatie bleek dat de totale kosten voor alle convenanten bij elkaar op circa 251 miljoen euro uitkwamen. Daarvan kwam 83 miljoen euro voor rekening van het Ministerie van Sociale Zaken en 168 miljoen euro werd opgebracht door werkgevers en -nemers. Het Beleidsprogramma Arbo-convenanten Nieuwe Stijl 1999-2007, waar deze evaluatie betrekking op heeft, sloot afgelopen zomer af.