Nieuws

Steven Schuit hoogleraar Corporate Governance aan Nyenrode

Professor mr Steven R. Schuit is met ingang van 1 november 2007 benoemd tot hoogleraar aan Nyenrode Business Universiteit. Schuit bekleedt vanaf dat moment de nieuwe leerstoel 'Corporate Governance & Responsibility', die is onderbracht binnen het Nyenrode Strategy Center. Met de benoeming van Schuit versterkt Nyenrode de onderzoeks- en onderwijsactiviteiten binnen het Powerhouse Corporate Governance. Het Powerhouse Corporate Governance is een denktank die zich bezig houdt met de analyse van bestuur en controle van ondernemingen en onderwijs op dit terrein. Dit thema heeft steevast een prominente plaats op de agenda van raden van bestuur, raden van commissarissen en financial executives. Door recente boekhoudschandalen, de oplopende discussies rondom topsalarissen van bestuurders en de aanpassingen in wet- en regelgeving (Commissie Tabaksblat) is Corporate Governance een onderwerp geworden waar ook maatschappelijk gezien steeds meer aandacht naar uitgaat. Prof.dr. Bert de Groot, Rector Magnificus van Nyenrode: 'Corporate Governance is niet alleen in Nederland maar ook wereldwijd een zeer actueel thema dat wij als business universiteit niet kunnen en willen negeren. Door Schuits jarenlange bestuurlijke en academische ervaring en zijn kennis van strategische besluitvorming, is zijn benoeming van zeer grote waarde voor Nyenrode in het algemeen en voor ons onderwijs op het gebied van Corporate Governance in het bijzonder.'