Nieuws

Minister Bos wil effectiviteit en efficiëntie Rijksdienst verhog

Minister Bos, de minister van Financiën, heeft een brief aan de Tweede Kamer met voorstellen om de effectiviteit en efficiëntie van de Rijksdienst te verhogen. Dat is in lijn met de wensen van het kabinet. Dit wil een kleinere en vooral betere overheid. Volgens het kabinet kan dat bereikt worden door meer oplossingsgericht te werken, effectiviteit voorop te stellen en ruimte te bieden aan professionaliteit. De brief van Bos bevat concrete voorstellen om deze wensen voor drie gebieden te realiseren: het begrotings- en verantwoordingsproces, de toleranties en de uitvoering van subsidies. De voorstellen omvatten: * Een twee jaar durend experiment jaar dat drie departementen omvat die hun jaarverslagen zo in te richten dat er meer focus en politieke relevantie ontstaat en minder administratieve lasten. * Meer tolerantie op begrotingsartikelniveau. De toleranties voor het jaarverslag als totaal blijven – op kleine uitzonderingen na -- hetzelfde als nu. * Het creëren van een subsidiekader dat moet gaan zorgen voor een uniforme en vereenvoudigde uitvoering van de subsidies en dientengevolge tot een vermindering van de uitvoerings- en administratieve lasten. Bos stelt dat bij zijn plannen het streven naar kwaliteit, het voorop stellen van vertrouwen en een meer risicogerichte aanpak essentieel zijn. ‘De voorgestelde aanpak leidt tot minder regels en minder controle, waarbij de kwaliteit van de informatie op een hoog niveau blijft.'