Nieuws

NCD-voorzitter Willem Hollander vertrekt

Willem Hollander, voorzitter van het Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen (NCD) -- de belangenorganisatie van ruim 3600 directeuren en commissarissen van middelgrote en grote ondernemingen en maatschappelijke organisaties -- heeft te kennen gegeven medio april 2008 om persoonlijke redenen terug te willen treden. Het bestuur van het NCD respecteert dit besluit van haar voorzitter. Tijdens de Algemene Vergadering van Leden op 23 april 2008 hanteert Hollander de voorzittershamer voor de laatste maal. Tot 23 april a.s. blijft Hollander de externe relaties van het NCD onderhouden. Vice-voorzitter Erik van Laar neemt zolang de verenigingszaken voor zijn rekening. Tijdens de Algemene Vergadering van Leden zal het bestuur aandacht schenken aan de inspanningen en resultaten van Hollander om het NCD als een vereniging van betekenis in de picture te brengen en houden.