Nieuws

Inspectie keurt Arbo-catalogus metaalbewerking/metalektro goed

De Arbeidsinspectie heeft de Arbo-catalogus metaalbewerking en metalektro goedgekeurd. Deze Arbo-catalogus heeft verreweg het grootste bereik van de Arbo-catologi die de Arbeidsinspectie getoetst heeft: ca. 15.000 bedrijven en 325.000 werknemers. De Arbo-catalogus is onderdeel van het project '5 x Beter, Werken is gezond'. Dit project is een initiatief van de ondernemersorganisaties Koninklijke Metaalunie en FME-CWM en de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Bedrijvenbond en De Unie. Met dit project wordt een verdere verbetering van de arbeidsomstandigheden en het imago in de metaalbewerking en metalektro nagestreefd. Deze Arbo-catalogus omvat onder meer de praktijkrichtlijn Lasrook, de verbetercheck Lasrook en allerlei verbeteroplossingen. 'Waar het ons om gaat, is dat werkgevers en werknemers in de metaalbewerking en metalektro op een toegankelijke manier snel inzicht krijgen in waar de arbeidsomstandigheden aan moeten voldoen', legt verbetercoach Peter Kanters van '5 x Beter, Werken is gezond' uit. 'Daarnaast kunnen zij gratis gebruikmaken van de meetresultaten en verbeteroplossingen die door specialisten zijn aangedragen in de catalogus.' Op korte termijn is een verdere uitbreiding van de Arbo-catalogus gepland. De Arbo-catalogus staat vermeld op de site www.5xbeter.nl. Deze site biedt werkgevers en werknemers in de metaalbewerking en metalektro verder de mogelijkheid om bij vragen gratis, deskundig en onafhankelijk advies te krijgen via een verbeterlijn en verbetercoaches. Gepland is om in 2008 de Arbo-catalogus verder uit te breiden met de onderwerpen oplosmiddelen, schadelijk geluid, machineveiligheid, fysieke belasting en psychische belasting. Voor de eerste twee onderwerpen heeft de Arbeidsinspectie deze week al nieuwe verzoeken om toetsing ontvangen.