Nieuws

ISO 14001 en ISO 14004 herbevestigd

Hoewel de International Organization for Standardization (ISO) de tweede versies van ISO 14001 en ISO 14004 formeel als 'minor revisions' beschouwt, werden de aanpassingen toch door velen als ingrijpend ervaren. In dat kader menen veel ISO-leden dan ook dat een nieuwe herziening nu ongewenst is. Daarom zijn beide normen in principe voor een periode van vijf jaar herbevestigd. NEN stelt in haar nieuwsbrief dat de Nederlandse normcommissie ‘Milieumanagement’ er echter voorstander van is dat de definitieve beslissing over het al of niet herzien wordt uitgesteld, zodat men zich eerst kan verdiepen in een aantal lopende ontwikkelingen zoals: * de rol van milieumanagementsystemen in de veranderende situatie tussen overheden en bedrijfsleven; * milieumanagement in het perspectief van duurzame ontwikkeling en MVO; * het toenemend aantal kleine bedrijven die milieumanagementsystemen (moeten) invoeren. De Nederlandse normcommissie is van mening dat pas daarna een gefundeerde beslissing genomen kan worden over het wel of niet herzien. Ongeacht dit standpunt is daarnaast de kans toch levensgroot dat er binnen die termijn van vijf jaar al aan een herziening van ISO 14001 wordt begonnen. Dit in verband met hernieuwde discussies over een meer optimale afstemming van de managementsysteemnormen.