Nieuws

Academy Leadership opent deuren in Amsterdam

Baakblue, onderdeel van de Baak Management Centrum VNO-NCW start in juni a.s. in Amsterdam met de Academy 'Leadership in the Creative Economy'. Met dit initiatief wil de Baak bijdragen aan de verdere ontwikkeling van (internationale) bedrijven als creatief ondernemende organisatie in een snel veranderende wereld. Uit onderzoek van de Baak Management Centrum VNO-NCW is gebleken dat business schools zich voornamelijk richten op de 'harde' kant van de bedrijfsvoering, terwijl zaken als inspiratie, ondernemerschap en creativiteit (en het aansturen daarvan), maar beperkt aan bod komen. Volgens Michiel Res, projectleider van de Academy, is innovatie, het toevoegen van waarde en een snelle implementatie van nieuwe ideeën van het allergrootste belang om te overleven in een snel veranderende wereld. Tegenwoordig gaat het veel meer om het inbrengen van kwaliteit en betekenis. Succes komt wanneer bedrijven de kracht van originaliteit begrijpen en omarmen - ideeën die ontstaan uit de gezamenlijke creativiteit van hun medewerkers en soms ook aanverwante partijen. Dit vraagt om een nieuwe organisatievorm de 'multidimensionale organisatie'. Een organisatievorm die gekenmerkt wordt door een hoge mate van samenwerking, flexibiliteit, creativiteit en ondernemendheid. Deze ontwikkeling stelt andere eisen aan hedendaagse managers, leiders en ondernemers. Andere vormen van werken, leidinggeven, organiseren en leren. De Academy 'Leadership in the Creative Economy' richt zich zowel op leiders uit innovatie-, design- en business development-afdelingen van grote bedrijven die een slag willen maken naar een 'multidimensionale organisatie', als op leiders uit de 'creative industry': mode, design, reclame, media, enzovoort. De Academy wordt mede gedragen door een aantal 'founding fathers' uit de beoogde doelgroep. Deze 'fathers' geven input voor het raamwerk van leerprogramma. De overige invulling wordt grotendeels bepaald door de specifieke leervragen van de deelnemers. Tevens staat 'peer-to-peer' leren binnen de Academy centraal. Door de inbreng van eigen casuïstiek leren de deelnemers vooral van elkaar.